Komunikaty Zarządu UTW

2019.10.10 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Zapraszamyna uroczyst? inauguracj? Roku Akademickiego 2019/2020 . Która odb?dzie sie w auli CKU przy ul Polnej 11a o godz 10,00 ... [więcej]

2019.09.09 Wycieczka Kraków i okolice
Wycieczka do Krakowa: 1. Termin pierwszy (09 - 14.09), wyjazd z ul. ?wierkowej o godzinie 7.55 i o godzinie 8.00 z zatoczki PKS przy Zamku. 2.... [więcej]


2019.09.09 Wycieczka Kraków i okolice
Termin: 9-14 wrze?nia 2019 9 wrze?nia 1. dzie? Przejazd Dzia?dowo – Wola Kalinowska k/Ojcowa zwiedzanie: Ch?ciny lub J?drzejów – Muzeum im.... [więcej]

2019.07.19 Wyjazd na 25 Festiwal Kultury Kresowei do Mr?gowa
Na festiwal do Mr?gowa wyje?d?amy 10 sierpnia 2019 roku o godzinie 9-tej z placu dawnego bazaru. To jest parking przy stacji paliw Orlen,Wszelkie pytania prosz? kierowac na nr tel... [więcej]


2019.06.10 Zabawa w restauracji Przedzamcze godz 17,00
Po uroczystosci zako?czenia roku - zabawa w restauracji Przedzamcze o godz 17,00 Koszt 40+5 z? od osoby. Zg?oszenia i wp?aty na dyzurach w siedzibie UTW. ... [więcej]

2019.06.10 Zakonczenie Roku Akademickiego oraz wyk?ad dr Ewy Szczekowskiej z UWM w Olsztynie: "Obraz powstania warszawskiego w powojennej prozie."
Zapraszamy na zakonczenie Roku Akademickiego oraz wyk?ad dr Ewy Szczepkowskiej z UWM pt: Obraz powstania warszawskiego w powojennej prozie - w aulii CKU przy ul Polnej 11a o godz... [więcej]


2019.06.06 Przyjmujemy zapisy na lektoraty: J?zyka niemieckiego i j?zyka angielskiego oraz na kurs komputerowy
W biurze UTW przyjmujemy zapisy na lektoraty j?zyka niemieckiego i angielskiego. Oraz zapisy na kurs komputerowy Zaj?cia bezp?atne Zaj?cia b?d? uruchomione jezeli powstan? grupy 12 osobowe. ... [więcej]

2019.05.27 Sekcja filozoficzno-religioznawcza
27 maja (poniedzia?ek), o godz.10.00 sekcja filozoficzno - religioznawcza zaprasza na ostatnie zaj?cia w tym roku akademickim. Temat zaj??: "Jeden Bóg - wiele imion?" ... [więcej]


2019.05.18 UTW Lidzbark Zaprasza na zawody strzeleckie 18 maja 2019
UTW w Lidzbarku zaprasza 4 osobow? dru?yn? ( 3 m??czyzn + 1 kobieta) z UTW Dzia?dowo na zawody strzeleckie w dniu 18 maja. Zg?oszenia ch?tnych przyjmujemy do ko?ca kwietnia. na... [więcej]

2019.05.15 Nidzicki UTW zaprasza go?ci z UTW w Dzia?dowie na spotkanie integracyjne w wiosce Grancarskiej Kamionka
Nidzicki UTW w Nidzicy zaprasza przedstawicieli UTW w Dzia?dowie na spotkanie integracyjne w dniu 15 maja w Kamionce. Wyjazd w?asnymi ?rodkami lokomocji lub jezeli zbierze sie grupa 15... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl