Komunikaty Zarządu UTW

2011.07.08 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen 8 i 22 lipca 2011 r.
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen 8 i 22 lipca 2011 r. ... [więcej]

2011.07.07 Zapisy i przyjmowaniwe wp?at na Piknik Country i Festiwal Kresowy
Przyjmujemy wp?aty na koncert Piknik Country /30.07.2011/ po 100 z? oraz festiwal kresowy /6.08.2011/ po 50 z?. Wp?ata obejmuje tylko koszt biletu bez kosztów dojazdu. ... [więcej]


2011.07.01 Przerwa w dyzurach
W okresie od 1 lipca do 14 wrze?nia nast?pi przerwa wakacyjna w pracy Zarz?du UTW. W tym czasie nie b?d? pe?nione dy?ury cz?onków zarz?du ... [więcej]

2011.06.24 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w dniu 24 06. 2011 r.
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w dniu 24 06. 2011 r. ... [więcej]


2011.06.17 Sekcja Nordic Walking zaprasza na I Kociewski Pikinik
Sekcja Nordic Walking zaprasza na I Kociewski Pikinik / spacer z kijkami na 5, 10 lub 20 km/ w Starogardzie Gda?skim oraz zwiedzanie Kwidzyna... [więcej]

2011.06.16 W dniu 16 czerwca o godz. 10.00 w Komornikach odb?dzie si? uroczyste zako?czenie Roku Akademickiego 2010/2011
W dniu 16 czerwca o godz. 10.00 w Komornikach odb?dzie si? uroczyste zako?czenie Roku Akademickiego 2010/2011. Zapisy i wp?aty po 25 z? przyjmuje Kol. Jerzy D?browski. Wyjazd na uroczysto?ci: ... [więcej]


2011.06.10 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w dniu 10 i 24 06. 2011 r.
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w dniu 10 i 24 06. 2011 r. ... [więcej]

2011.06.06 Wyk?ad dr Marii Dobkowskiej z WSIiE TWP pt: ";Psychologia prze?omu ?ycia"
Wyk?ad r. dr Marii Dobkowskej z WSIiE TWP w Olsztynie nt:„Psychologia prze?omu ?ycia” o godz. 10,00 w aulii CKU przy ul Polnej w Dzia?dowie ... [więcej]


2011.05.31 Spotkanie Klubu Mi?osników Opery
W dniu 31.05 o godz 10,00 w sal Nr 12 w CKU na ul Polnej 11a,odb?dzie si? ostatnie w tym roku akademickim spotkanie Klubu mi?o?ników Opery i operetki.W programie opera... [więcej]

2011.05.23 Wycieczka na trasie Kazimierz - Lublin -Sandomierz
Sekcja Krajoznawczo – Turystyczna zaprasza na wycieczk? w dniach 23-26 maja na trasie Kazimierz – Lublin – Sandomierz. Koszt ok. 350 z? od... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl