Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegladzie Chórów UTW
VIII Przeglad Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbyl sie 8 czerwca 2019 roku w ilawskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegladzie nie moglo zabraknac naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

2019.05.25 I Rajd Seniorów Powiatu Dzia?dowskiego
25 maja 2019 roku w I?owie odby? si? I Rajd Nordic Walking Seniorów Powiatu Dzia?dowkiego. Wrajdzie uczestniczyli równie? studenci naszego uniwersytetu. Brawa dla nich. ... [więcej]


2019.05.24 Kabaret "Tymczasowo zakr?ceni" w Burkacie
24 maja 2019 roku kabaret "Tymczasowo Zakr?ceni" z naszego UTW wyst?pi? w Gminnej Bibliotece w Burkacie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Na wszystkich uczestników imprezy czeka?y niespodzianki,... [więcej]

2019.05.23 Wojewódzka Konferencja UTW Warmii i Mazur w Lidzbarku Warmi?skim
W dniach 22-23 maja 2019 roku w Lidzbarku Warmi?skim odby?a si? Wojewódzka Koferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Spotkanie odby?o si? w pi?knych wn?trzach Oran?erii Kultury.Tematem przewodnim konferencji by?a "Edukacja i aktywizacja... [więcej]


2019.05.18 Zawody Strzeleckie w Lidzbarku
W dniu 18.05.2019r. w Lidzbarku odby?y si? Mi?dzyuniwersyteckie Zawody Strzeleckie Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa warmi?sko-mazurskiego o Puchar Starosty Dzia?dowskiego. W zawodach wzi??o udzia? 6 dru?yn. Nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku... [więcej]

2019.05.13 Wyk?ad "Z plecakiem i obiektywem po powiecie dzia?dowskim-fotografie Rajmunda Szczepa?skiego
13 maja 2019 roku w sali CKU odby? si? wyk?ad "Z plecakiem i obiektywem po powiecie dzia?dowskim-fotografie Rajmunda Szczepa?skiego". Bardzo ciekawie i interesuj?co Marian Odachowski i Marek Smerdel opowiadali o... [więcej]


2019.05.11 VII Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Studentów UTW
11 maja 2019 roku odby? si? VII Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Studentów UTW, który organizuje Stowarzyszenie "Akademia Z?otego Wieku"-UTW w Wejherowie. Motto przewodnie marszu "Anima sana in corpore sano-w... [więcej]

2019.05.11 II grupa uczestników Projektu POWER w Wiedniu
W dniach 8-11.05.2019r. delegacja naszego UTW uczestniczy?a w wyje?dzie do Wiednia w ramach projektu "Kadra Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur- mobilna i kompetentna w dzia?aniu" opracowanego przez Federacj?... [więcej]


2019.04.13 I grupa uczestników Projektu POWER w Wiedniu
W dniach 10-13.04.2019r. I grupa 16 uczestników projektu POWER uczestniczy?a w kursokonferencjizorganizowanej przez Austriackie Stowarzyszenie Kulturalne "Galizien" w WiedniuW tej grupie byli równie? nasi studenci: Antoni Furtak-prezes Federacji, Janina... [więcej]

2019.04.08 Wyk?ad mgr Jolanty Szwalbe "Dodaj ?ycia do lat i pozostaw po sobie ?lad"
8 kwietnia w sali CKU odby? si? wyk?ad mgr Jolanty Szwalbe "Dodaj ?ycia do lat i pozostaw po sobie ?lad" Autork? go?cili?my w Dzia?dowie ju? po raz trzeci. Jej wyk?ady... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2019.12.12 Spotkanie oplatkowe
12 grudnia 2019 roku o godzinie 17-tej w restauracji Przedzamcze odbedzie sie spotkanie oplatkowe dla wszystkich studentow UTW. Zapisy i wplaty po 20 zlotych od osoby przyjmujemy na dyzurach w... [więcej]

Galeria

Impreza integracyjna organizacji pozarzadowych w Rybnie Impreza integracyjna organizacji pozarzadowych w Rybnie
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl