W?adze UTW

Zarz?d UTW -:

Prezes - Jerzy Giezek
I Wiceprezes - Antoni Furtak
II Wiceprezes - Maria Koz?owska
Sekretarz - Janina Zyznowska
Skarbnik - Zenobia Bartnicka
Cz?onek Zarz?du - Wies?awa Chojnacka
Cz?onek Zarz?du - Krystyna Wasiak
Cz?onek Zarz?du - Barbara Stok?os
Cz?onek Zarz?du - Barbara P?osko?ska
Cz?onek Zarz?du - Smerdel Marek

Komisja Rewizyjna -:
Wierzbowska Urszula - Przewodnicz?ca
Dabrowska Cecylia - Z-ca Przewodnicz?cej
Roman Barbara - Sekretarz
Bartkowski Mieczys?aw - cz?onek
Umi?ski Tadeusz - cz?onek

S?d Kole?e?ski
Agnieszka Smolicz-Pytlik - Przewodniczaca
Ulatowski Bogdan - Z-ca Przewodniczacej
Mroczkowska Krystyna - Sekretarz


Rada Programowa - Organ doradczy Zarz?du

Antoni Furtak - Przewodnicz?cy
Janina Zyznowska - Sekretarz
JM Rektor dr . ............... WSiiE w Olsztynie
prof. dr hab. Barbara Gogol-Dro?niakiewicz - WSG w Bydgoszczy
dr Dorota Bartnicka - Olsztyn.
mgr Bogna Kami?ska - Dyrektor Oddzia?u Regionalnego TWP w Olsztynie.
Marian Janicki - Starosta Powiatu Dzia?dowo
Grzegorz Mrowi?ski - Burmistrz Miasta Dzia?dowo

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.04.25 Koncert Wiedenski
Serdecznie zapraszamy na Koncert Wiedenski, ktory odbedzie sie 25 kwietnia 2020 roku o godzinie 17-tej w auli UWM w Olsztynie .Najwieksze przeboje Johanna Straussa , najpiekniejsze arie i duety... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl