Władze UTW

Zarząd UTW -:

Prezes - Krystyna Wasiak
I Wiceprezes - Halina Zawistowska
II Wiceprezes - Elżbieta Zawadzka
Sekretarz - Janina Zyznowska
Skarbnik - Zenobia Bartnicka
Członek Zarządu - Maria Kozłowska
Członek Zarządu - Barbara Stokłos
Członek Zarządu - Jerzy Giezek
Członek Zarządu - Wiesława Chojnacka
Komisja Rewizyjna -:

Wierzbowska Urszula - Przewodnicząca
Dabrowska Cecylia - Z-ca Przewodniczącej
Roman Barbara - Sekretarz


Sąd Koleżeński
Barbara Goryszewska - Przewodniczaca
Ewa Bożena Smolińska - Z-ca Przewodniczacej
Stefania Poterała - Sekretarz


Rada Programowa - Organ doradczy Zarządu

Krystyna Wasiak - Przewodniczący
Janina Zyznowska - Sekretarz
JM Rektor dr . ............... WSiiE w Olsztynie
prof. dr hab. Barbara Gogol-Drożniakiewicz - WSG w Bydgoszczy
dr Dorota Bartnicka - Olsztyn.
mgr Bogna Kamińska - Dyrektor Oddziału Regionalnego TWP w Olsztynie.
Paweł Cieśliński - Starosta Powiatu Działdowo
Grzegorz Mrowiński - Burmistrz Miasta Działdowo

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2023.11.22 Wyjazd na koncert 10 Tenorów
Kolejny wyjazd mamy w listopadzie. Już dziś zapraszamy na koncert "10 Tenorów" , który odbędzie się 22 listopada 2023 roku w Filharmonii Warmińsko-Mazurkiej w Olsztynie o godzinie 19.00 Koszt... [więcej]

Galeria

Wycieczka do Golubia Dobrzynia i Szafarni Wycieczka do Golubia Dobrzynia i Szafarni
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl