Ważne wydarzenia

2019.05.22 Wojewódzka Konferencja UTW w Lidzbarku Warminskim
22 i 23 maja 2019 r. w Oranzerii Kultury odbyla sie Wojewódzka Konferencja UTW „Edukacja i aktywizacja osób starszych-nowe wyzwania”. Uczestniczyli w niej studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu Województwa... [więcej]

2019.04.24 Chór Cantiamo w teatrze Jaracza w Olsztynie
24 kwietnia 2019 roku chór Cantiamo z naszego UTW pojechal do teatru S. Jaracza w Olsztynie na musical „Ja ciebie kocham! Ach te slowa tak dziwnie w... [więcej]


2018.12.10 Chór Cantiamo zdobywc? "Grand Prix" na Festiwalu "Hej Kol?da" w Olsztynie
Chor "Cantiamo" UTW w Dzia?dowie odniós? wspania?y sukces zdobywaj?c na Festiwalu "Hej Kol?da" w Olsztynie nagrod? G?ówn? Marsza?ka Województwa " Grand Prix" Festiwalu rozs?awiaj?c tym nie tylko nasze UTW ale... [więcej]

2016.05.31 Wycieczka integracyjno-rehabilitacyjno-edukacyjna na Suwalszczyzn?
W dniach 31.05-4.06.2016r byli?my na wspania?ej wycieczce integracyjno-rehabilitacyjno-edukacyjnej do Augustowa, Bia?egostoku,Wilna.W pierwszym dniu brali?my udzia? w cwiczeniach rehabilitacyjnych w basenach termalnych w Aquaparku Pluski. Drugi dzie?-rejs statkiem ?eglugi Augustowskiej port... [więcej]


2016.05.24 Wyk?ad "Atrakcje turystyczne czyli czego to ludzie nie wymy?l?".
24 maja 2016r uczestniczyli?my w wyk?adzie dr Anety Omelan z UWM w Olsztynie. Wyk?ad pt: "Atrakcje turystyczne czyli czego to ludzie nie wymy?l?" by? bardzo interesuj?cy i ciekawy. Pani Aneta... [więcej]

2016.05.07 Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Studentów UTW
7 maja 2016r 18 amatorów kilków wzi??o udzia? w IV Ogólnopolskim Marszu Studentów UTW. Warunkiem uczestnictwa by?o przej?cie minimum 5 km, my przemaszerowali?my 8 km. By?o pi?knie, humory dopisywa?y wszystkim... [więcej]


2016.02.05 Podpisanie Porozumienia o wsp?pracy z Wy?sz? Szko?? Gospodarki w Bydgoszczy
4 lutego 2016 roku w Bydgoszczy zosta?o podpisane Porozumienie o wspó?pracy pomi?dzy Wy?sz? Szko?? Gospodarki w Bydgoszczy i Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Dzia?dowie.Porozumienie podpisali: w imieniu WSG - Prorektor prof... [więcej]

2015.10.19 Uroczysto?ci X-lecia UTW w Dzia?dowie
Program Uroczysto?ci I dzie? 19.10.2015 8.00-9.30 Zakwaterowanie delegatów w hotelu "Przedzamcze" Dzia?dowo ul Zamkowa 9. 8.30.-9.50 - recepcja... [więcej]


2015.06.27 Pogorzelica
W dniach 20-27.06.15 r studenci naszego UTW pojechali na wycieczk? do Pogorzelicy. Po drodze zwiedzili kamienne kr?gi Odry. Oprócz aktywnego wypoczynku w Pogorzelicy zwiedzili?my zachodnie pomorze a? po ?winouj?cie. Byli?my... [więcej]

2015.06.18 Uroczyste zako?czenie roku akademickiego 2014/2015
18.06.15r. o godz. 10-tej w sali widowiskowej MDK w Dz-wie odby?o si? uroczyste zako?czenie roku akademickiego , nast?pnie w restauracji "Przedzamcze" by? uroczysty obiad i dla ch?tnych zabawa taneczna. ... [więcej]strona: 1 2 3

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl