Sekcje: Gimnastyczna, Turnusy Rehabilitacyjne

TURNUSY REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Organizator: Zenobia Bartnicka

Turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe organizowane są od 2006 roku wspólnie z UTW Olsztyn. Pierwszy turnus odbył się jesienią 2006r w ośrodku „Floryn” w Mielnie-Unieściu. Wzięło w nim udział 9 osób. W 2007 roku z tej formy skorzystało już 36 słuchaczy, którzy gościli także w Ustce – ośrodek „Ewa” oraz Ciechocinku –„Krystynka”. W 2008 roku na pobytach rehabilitacyjno-wypoczynkowych przebywało 27 osób, a do listy ośrodków dołączyło „Mazowsze” w Łebie. Rekordowy pod względem frekwencji był 2009 rok. Na turnusach w Łebie, Ciechocinku oraz Krynicy Zdrój – ”Lwigród” przebywało 81 słuchaczy.

W 2010 roku zrealizowano następujące turnusy:
Ciechocinek         styczeń         dla 30 osób
Busko Zdrój         kwiecień         dla 10 osób
Łeba             kwiecień         dla 20 osób
Krynica Zdrój         październik     dla 10 osób

Lata 2012 - 2013
    Turnusy rehabilitacyjne w Sanatorium „Krystynka” w Ciechocinku w okresie 05.01.2012 do 19.01.2012
– turnus 14 dniowy – 10 osób
- turnus 10 dniowy - 2 osoby
Turnus rehabilitacyjny w OW „ Rafał” w Busku – Zdroju
– 14 dniowy w okresie 01.09 – 14.09.2012 – 2 osoby,
    Turnusy rehabilitacyjne w Sanatorium „Krystynka” w Ciechocinku w
okresie 05.01.2013 do 19.01.2013
– turnus 14 dniowy – 6 osób
- turnus 10 dniowy - 4 osoby
w okresie 20.01.2013 do 03.02..2013 14 dniowy – 2 osoby

Planowane są następne turnusy w drugiej połowie roku 2013.

Zapisy przyjmuje i informacji udziela: Zenobia Bartnicka
Tel. 668 990 362

SEKCJA GIMNASTYCZNA

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem.Uczestnicy spotykają się systematycznie raz w tygodniu na jedną godzinę.Początkowo ćwiczenia odbywały się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Medycznych przy ul.Wolności.Salę udostępniała nieodpłatnie pani dyrektor Małgorzata Łunkiewicz.O nasz nastrój i dobre zdrowie dbała prowadząca - p.Magdalena Lipińska.Od lutego 2008r. do chwili obecnej gimnastykę prowadzi p.Anna Rutkowska.Z wielką troską dba o nasze zdrowie,mając na uwadze możliwości swych podopiecznych.Sali gimnastycznej użycza bezpłatnie dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 przy ul.Pocztowej- p.Dariusz Chełmiński.Gimnastyka rehabilitacyjna to usprawnienie ciała oparte na leczeniu ruchem.Ćwiczenia ruchowe,przystosowane do możliwości i potrzeb osób dojrzałych,poprawiają kondycję,sprawiają przyjemność i dają wewnętrzną radość.Ćwiczenia fizyczne działają na wszystkie nasze narządy wewnętrzne,wzmacniają i uodparniają nasz organizm.Mamy świadomość,że systematycznie uprawiana gimnastyka pozwoli nam na utrzymanie sprawności fizycznej i zdrowia do późnej starości.Ludzie starsi uprawiający gimnastykę systematycznie,czuja się znacznie młodsi i odczuwają radość życia.
Jesteśmy bardzo wdzięczni,że możemy uczestniczyć w tych zajęciach i poprawiać jakość swojego życia.
Gimnastyka odbywa się w każdy poniedziałek - godz.16,30 -17,30Sporządziła:
Barbara ChądzyńskaZUMBA

20 listopada powstała nowa sekcja taneczno - aerobikowa ZUMBA. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o godz,12,00 w Siłowni u Jacka, na ul.Aleksandra Orłowskiego 23. Zajęcia prowadzi Joanna Berestowska


Przeglądaj galerię zdjęć

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2019.02.04 Czym jest Testament? - Zaproszenie na wykład p Eweliny Szeratics
Czym jest testament? Czy od jego napisania się umiera? Czy testamenty sporządzają wyłącznie ludzie zamożni, umierający lub ci, którzy chcą kogoś wydziedziczyć? Jak napisać taki dokument? Ile to kosztuje i... [więcej]

Galeria

Wykład "Świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczeń społecznych" Wykład "Świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczeń społecznych"
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl