Sekcja: Taneczna - Zumba

Sekcja Zumby dzia?a od ponad dwóch lat. Zumba to rodzaj gimnastyki ??cz?cy w sobie elementy ta?ców latynoameryka?skich oraz fitness. Nasza sekcja wci?? si? rozwija , przybywa coraz wi?cej uczestników.Jeste?my bardzo aktywni. W 2013r brali?my udzia? w dwóch charytatywnych maratonach . 21.09.2013r uczestniczyli?my w Charytatywnym Maratonie Zumby, z którego pieni?dze zosta?y przekazane dla Wiktora Zalewskiego. 24.11.2013r równie? brali?my udzia? w Charytatywnym Maratonie Zumba(r)Fitness. Podczas maratonu by?y zbierane ?rodki pieni??ne dla Miko?aja Sztangi. Na zako?czenie roku akademickiego 16.06.14r zata?czyli?my trzy uk?ady taneczne dla naszych kolegów i kole?anek.20.11.2014r uroczy?cie obchodzili?my 2 rocznic? powstania sekcji Zumby. By? tort na t? okoliczno?? i dodatkowa godzina zaj?? w nagrod? za to, ?e jeste?my tacy wytrwali.

Przeglądaj galerię zdjęć

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.12.05 Uwaga! Koncert Wiedenski
Informuje, ze Koncert Wiedenski zaplanowany na 25 czerwca zostal przeniesiony na 5 grudnia 2020 roku na godzine 17.00 . Termin zmieniono ze wzgledu na pandemie koronawirusa.Pozdrawiamy. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl