Kontakt

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dzia?dowie
pod patronatem
Wy?szej Szko?y Informatyki i Ekonomii T W P
w Olsztynie.

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Trzeciego Wieku
P. D. C K U
ul. Polna 11a
13-200 Dzia?dowo

Biuro Uniwersytetu Trzeciego Wieku

(czynne w ka?dy czwartek
w godz: 10,00 do 13,00)
13-200 Dzia?ddowo, Plac Biedrawy 1
pokój 4 I pi?tro

Numery telefonów:

668 825 633 - Biuro
....................... - Prezes


E-maile:
prezes@utwdzialdowo.eu
zarzad@utwdzialdowo.eu


www.utwdzialdowo.eu

Bank Spó?dzielczy w Dzia?dowie z/s w Lidzbarku o Dzia?dowo
k-to Nr: 10 8215 1029 2002 0003 6114 0001

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2019.10.10 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Zapraszamyna uroczyst? inauguracj? Roku Akademickiego 2019/2020 . Która odb?dzie sie w auli CKU przy ul Polnej 11a o godz 10,00 ... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl