Sekcje: , Wzajemnej pomocy

SEKCJA WZAJEMNEJ POMOCY

opiekun - Jerzy Giezek, tel. 0 600 285 922

Sekcja rozpoczęła działalność w 2005 roku z chwilą zarejestrowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działdowie.
Członkowie Sekcji spotykają się w w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, o godz. 10,00 w Centrum Edukacji w Działdowie , przy ul.Pocztowej (pok. Nr 3).
Obecnie do sekcji należy 18 członków.
Formuła przynależności do Sekcji jest otwarta i może do niej należeć każdy członek UTW.
Sekcja posiada swoje logo, przedstawiające w grafice czarno-białej dwie witające się dłonie..
Dnia 05 lutego 2007 roku, na spotkaniu sekcji przyjęto jednogłośnie motto o treści: „Człowiek jest wielki, nie tym co posiada, lecz przez to – kim jest,
nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”.
Motto to zostało zaczerpnięte z jednej z homilii , Papieża Polaka – Jana Pawła II.
Do najistotniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Sekcję i jej członków należy zaliczyć:
pełnienie dwuosobowych dyżurów podczas wykładów i innych uroczystości UTW,
pomoc, wsparcie i opieka nad chorymi i niepełnosprawnymi słuchaczami.
Poradnictwo prawne w sprawach: urzędowych, administracyjnych i rehabilitacyjnych w tym orzecznictwa inwalidzkiego,
upamiętnienie jubileuszy słuchaczy UTW.
W okresie dotychczasowej działalności od 2005 roku do końca 2009 , członkowie Sekcji odbyli 79 spotkań, w których łacznie wzięło udział ponad 900 osób.
Opiekun Sekcji udzielił 487 porad z zakresu prawa karnego, administracyjnego i skarbowego.
Członkowie Sekcji na co dzień służą pomocą potrzebującym tej pomocy słuchaczom UTW w sytuacja trudnych.
Zapewniają logistyczna opiekę w nagłych przypadkach.
Towarzysza i pomagają osobom chorym w pokonywaniu dolegliwości.
Odwiedzają słuchaczy w domach. Pomagają załatwiać niektóre sprawy urzędowe.
Na prośbę osób ciężko chorych, opiekun sekcji organizował zapewnienie ciągłości dostaw krwi do transfuzji i operacji. (Zabiegał też o pomoc w tym zakresie u wybitnego krwiodawcy Wiesława Spychalskiego).
Członkowie Sekcji czynnie biorą też udział w pracach innych sekcji a opiekun w posiedzeniach Zarządu UTW i spotkaniach organizowanych przez władze samorządowe.

Sporządził:
Jerzy Giezek

Przeglądaj galerię zdjęć

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2024.09.25 Program wyjazdu na Majorkę
Zapraszam wszystkich, którzy mają ochotę wyruszyć we wspólną podróż i odkrywać ze mną piękno Hiszpanii. Tym razem kierunek naszej wyprawy to Majorka, największa wyspa Balearów, uważana za najpiękniejszą wyspę Morza... [więcej]

Galeria

Wycieczka do Golubia Dobrzynia i Szafarni Wycieczka do Golubia Dobrzynia i Szafarni
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl