Sekcje: , Wzajemnej pomocy

SEKCJA WZAJEMNEJ POMOCY

opiekun - Jerzy Giezek, tel. 0 600 285 922

Sekcja rozpoczęła działalność w 2005 roku z chwilą zarejestrowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działdowie.
Członkowie Sekcji spotykają się w w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, o godz. 10,00 w Centrum Edukacji w Działdowie , przy ul.Pocztowej (pok. Nr 3).
Obecnie do sekcji należy 18 członków.
Formuła przynależności do Sekcji jest otwarta i może do niej należeć każdy członek UTW.
Sekcja posiada swoje logo, przedstawiające w grafice czarno-białej dwie witające się dłonie..
Dnia 05 lutego 2007 roku, na spotkaniu sekcji przyjęto jednogłośnie motto o treści: „Człowiek jest wielki, nie tym co posiada, lecz przez to – kim jest,
nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”.
Motto to zostało zaczerpnięte z jednej z homilii , Papieża Polaka – Jana Pawła II.
Do najistotniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Sekcję i jej członków należy zaliczyć:
pełnienie dwuosobowych dyżurów podczas wykładów i innych uroczystości UTW,
pomoc, wsparcie i opieka nad chorymi i niepełnosprawnymi słuchaczami.
Poradnictwo prawne w sprawach: urzędowych, administracyjnych i rehabilitacyjnych w tym orzecznictwa inwalidzkiego,
upamiętnienie jubileuszy słuchaczy UTW.
W okresie dotychczasowej działalności od 2005 roku do końca 2009 , członkowie Sekcji odbyli 79 spotkań, w których łacznie wzięło udział ponad 900 osób.
Opiekun Sekcji udzielił 487 porad z zakresu prawa karnego, administracyjnego i skarbowego.
Członkowie Sekcji na co dzień służą pomocą potrzebującym tej pomocy słuchaczom UTW w sytuacja trudnych.
Zapewniają logistyczna opiekę w nagłych przypadkach.
Towarzysza i pomagają osobom chorym w pokonywaniu dolegliwości.
Odwiedzają słuchaczy w domach. Pomagają załatwiać niektóre sprawy urzędowe.
Na prośbę osób ciężko chorych, opiekun sekcji organizował zapewnienie ciągłości dostaw krwi do transfuzji i operacji. (Zabiegał też o pomoc w tym zakresie u wybitnego krwiodawcy Wiesława Spychalskiego).
Członkowie Sekcji czynnie biorą też udział w pracach innych sekcji a opiekun w posiedzeniach Zarządu UTW i spotkaniach organizowanych przez władze samorządowe.

Sporządził:
Jerzy Giezek

Przeglądaj galerię zdjęć

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2019.02.04 Czym jest Testament? - Zaproszenie na wykład p Eweliny Szeratics
Czym jest testament? Czy od jego napisania się umiera? Czy testamenty sporządzają wyłącznie ludzie zamożni, umierający lub ci, którzy chcą kogoś wydziedziczyć? Jak napisać taki dokument? Ile to kosztuje i... [więcej]

Galeria

Wykład "Świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczeń społecznych" Wykład "Świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczeń społecznych"
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl