Sekcje: Zielarska i Medycyny Naturalnej,

Sekcja Zielarska

Opiekun - Zofia Utnicka, tel 516 505 606

Sekcja Zielarska powsta?a w pa?dzierniku 2006r.
Na poczatku do sekcji nale?a?o 6 osób, obecnie Sekcja liczy 18 cz?onków i jest otwarta na przyjmowanie nowych nowych cz?onków zainteresowanych tematyka dzialamia sekcji.
Cz?onkowie Sekcji spotykaj? si? w ka?dy pierwszy i trzeci poniedzia?ek miesi?ca o godz. 12,00 w Centrum Edukacji w Dzia?dowie przy ul. Pocztowej 13 (pok Nr 3).
Na spotkaniach omawiamy rózne zio?a lecznicze i przyprawowe oraz ich zastosowanie w medycynie naturalnej, w kuchni oraz w kosmetyce.
Wymieniamy te? swoje do?wiadczenia ?yciowe, ksi??kowe oraz przepisy z zastosowaniem zió? w róznych dziedzinach ?ycia.
Latem chodzimy w plener celem rozpoznawania i zbierania ró?nych zió?.
Cz?onkowie sekcji bior? aktywny udzia? w dzia?alnosci Sekcji.

Przeglądaj galerię zdjęć

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2019.12.12 Spotkanie oplatkowe
12 grudnia 2019 roku o godzinie 17-tej w restauracji Przedzamcze odbedzie sie spotkanie oplatkowe dla wszystkich studentow UTW. Zapisy i wplaty po 20 zlotych od osoby przyjmujemy na dyzurach w... [więcej]

Galeria

Impreza integracyjna organizacji pozarzadowych w Rybnie Impreza integracyjna organizacji pozarzadowych w Rybnie
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl