Ważne wydarzenia

2015.04.20 Powo?alismy do ?ycia Federacj? UTW Warmii i Mazur
20 kwietnia 2015 r w Olsztynie dosz?o do wa?nego wydarzenia. Osiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa Warmi?sko-mazurskiego powo?a?o do ?ycia Federacj? Uniwersytetów Trzeciego Wieki... [więcej]

2015.03.23 Wydarzenie artystyczne! Filmowa wersja musicalu "Jesus Christ Super Star" w re?yserii Roberta Stigwooda.
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 23 marca o godz 10,00 do ma?ej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury (stary) na filmow? wersj? musicalu "Jesus Christ Super Star" w... [więcej]


2015.02.24 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
24.02.2015 o godz. 9,30 w auli CKU w Dzia?dowie przy ul Polnej 11a. odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Wybrano nowy Zarz?d , Komisj? Rewizyjn? i S?d kole?e?ski. Sk?ad w?adz... [więcej]

2014.03.28 Koncert kwartetu "Les Femmes" pt: "Wino, Kobiety i ?piew" w MDK
28 marca o godz 18,00 w Miejskim Domu Kultury wyst?pi s?awny ju? kwartet "Les Femmes" w programie pt: "Wino,Kobiety i ?piew" Zapraszamy wszystkich mi?o?ników muzyki klasycznej w... [więcej]


2014.01.09 Wycieczka do Paryza i zamków nad Loar?. Program w za??czniku
Przyjmujemy zapisy na wycieczk? do Pary?a i zamków nad Loar? w okresie 9 do 14 wrze?nia 2014r. Program wycieczki w za??czniku. ... [więcej]

2013.11.18 Jeste?my Organizacj? Po?ytku Publicznego. Nasz KRS 0000239778
18 listopada 2013r S?d Rejonowy w Olsztynie nada? nam status i wpisa? na list? Organizacji Po?ytku Publicznego. Od stycznia 2014 roku b?dziemy uprawnieni do otrzymywania odpisu 1% podatku.... [więcej]


2013.09.03 Przydzia? miejsc w autokarze do Wiednia i Budapesztu - w za??czniku
W za?aczeniu - przydzia? miejsc w autokarze do Wiednia i Budapesztu. UWAGA: Obowi?zuje kolejno?? miejsc za kierowc? i Pilotem. W przypadku ew zamiany autokaru numeracja... [więcej]

2013.09.03 Program wycieczki do Czech,Wiednia i Budapesztu - Pierwsze?stwo dla osób niepe?nosprawnych
MEDITERRANEUM tour operator rok za?o?enia 1991 Wycieczka do Wiednia i... [więcej]


2013.06.06 Chór "Cantiamo" na II Przegl?dzie Chórów UTW w I?awie.
Ju? po raz drugi Chór "Cantiamo" wzi?? udzia? w II Przegl?dzie Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur. Za?piewalismy trzy utwory: "Zielona Rutka" – melodia... [więcej]

2012.11.21 Wojewódzka Konferencja UTW Warmii i Mazur.
W dniu 21.11 o godz 11,00 w Miejskim O?rodku Kultury odbedzie si? Wojewódzka Konferencja UTW Warmii i Mazur organizowana przez Porozumienie UTW W_iM oraz W-M UTW w Olsztynie ... [więcej]strona: 1 2 3

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl