Kronika UTW

2015.05.09 III Ogólnopolski Marsz "Nordic Walking Studentów UTW 2015"
9 maja 2015r po raz trzeci studenci UTW w Dz-wie wzi?li udzia? w ogólnopolskiej akcji pod nazw? "III Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2015". Podobnie jak w ubieg?ym roku spotkali?my... [więcej]

2015.04.26 Spacer z kijkami do Ksi??ego Dworu
Sekcja turystyczna Nordic Walking zorganizowa?a spacer z kijkami do Ksi??ego Dworu. Zwiedzili?my o?tarz przysi?gi i stare grodzisko. Pogoda nam dopisa?a, humor równie?. ... [więcej]


2015.04.18 Wycieczka do Brodnicy i Górzna.
18 kwietnia 2015r zorganizowali?my wycieczk? do Brodnicy i Górzna, w której wzi??o udzia? 50 osób.W Brodnicy zwiedzili?my ruiny zamku z wie?? Zamkow? i ko?ció? farny ?w. Katarzyny. W Górznie mieli?my... [więcej]

2015.04.15 Konferencja organizacji pozarz?dowych.
15 kwietnia 2025r o godz.15-tej w Urz?dzie Miasta w odby?a si? konferencja organizacji pozarz?dowych, w której uczestniczyli równie? oddelegowani cz?onkowie naszego uniwersytetu. ... [więcej]


2015.04.14 Wyk?ad dr in?. El?biety Brandt "Jedz by ?y? a nie ?yj by je??."
14 kwietnia 2015r. odby? si? wyk?ad otwarty dr in?. El?biety Brandt o podstawowych zasadach zdrowego ?ywienia "Jedz by ?y? a nie ?yj by je??." ... [więcej]

2015.03.22 Wiosenny rajd pieszy " W poszukiwaniu wiosny"
22 marca 2015r wszyscy ch?tni do wzi?cia udzia?u w rajdzie spotkali si? przy boisku Orlik przy ul. ?wierkowej w Dzia?dowie. O godz. 10.00 wyruszyli?my na wiosenny rajd pieszy do Malinowa.... [więcej]


2015.03.17 Wyk?ad ks.dr Zbigniewa St?pniaka"Cz?owiek-instrumentem muzycznym"
17 marca 2015r odby? si? wyk?ad ks.dr Z. St?pniaka "Cz?owiek-instrumentem muzycznym". Wyk?ad by? po??czony z prezentacjami gwiazd ?wiatowej wokalistyki: Renee Fleming-Aria o nieszcz??liwej mi?o?ci,Bryn Terfel-Granada,Cecilia Bartoli-Viva Vivaldi, Bernard ?adysz-Aria Sko?uby,... [więcej]

2015.03.11 Spotkanie z burmistrzem
11 marca 2015r odby?o si? spotkanie Zarz?du UTW z burmistrzem miasta Dzia?dowo-panem Grzegorzem Mrowi?skim ... [więcej]


2015.03.08 " ZA ZDROWIE PA?"-gala z okazji Dnia Kobiet
8 marca 2015r byli?my w Toruniu na Gali z okazji Dnia Kobiet " Za zdrowie pa?!!!" By?y to dwie godziny nieustaj?cych toastów dedykowanych Paniom z okazji Dnia Kobiet- przez m?skich... [więcej]

2015.03.06 Spotkanie z muzyk? powa?n?- MDK w Dzia?dowie
W Miejskim Domu Kultury w Dzia?dowie 6 marca 2015r odby? si? koncert "Spotkanie z muzyk? powa?n?." Spotkanie poprowadzi? znany ?piewak operowy Kazimierz Kowalski. Pi?tkowy koncert po?wi?cony by? wszystkim paniom z... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl