Kronika UTW

2018.10.08 Inauguracja roku akademickiego 2018/2019
14 inauguracja roku akademickiego UTW odby?a si? 8 pa?dziernika w sali CKU. Na uroczysto?c przybyli rektor WSIiE-dr Agnieszka Górska , mgr Anna Kra?niewska-Dziekan Wydzia?u Nauk Stosowanych w Dz-wie, starosta... [więcej]

2018.09.15 Rezerwat Przyrody ?ród?a ?yny
15 wrze?nia 20-osobowa grupa studentów UTW pojecha?a na jednodniow? wycieczk? do Rezerwatu Przyrody ?ród?a ?yny im. Prof. Romana Kobendzy. Rezerwat jest po?o?ony w województwie warmi?sko-mazurskim, w gminie i nadle?nictwie Nidzica,... [więcej]


2018.09.12 Szkolenie wst?pne uczestników POWER
W dniach 11-12.09.2018 roku odby?o si? szkolenie wst?pne uczestników projektu POWER w Sali Konferencyjnej Hotelu Willa Pallas w Olsztynie. Uczestników konferencji przywita? i przedstawi? ogólny zarys projektu szkolenia Prezes Federacji... [więcej]

2018.09.06 Impreza integracyjna Organizacji Pozarz?dowych- Rybno
W czwartek, 6 wrze?nia o godz. 16-ej w restauracji ?witezianka w Rybnie odby?a si? impreza integracyjna Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzia?dowskiego oraz uroczyste podsumowanie konkursu "Godni Na?ladowania Powiatu Dzia?dowskiego". W uroczysto?ci... [więcej]


2018.08.18 Sanatorium Szachtar w Truskawcu
Do sanatorium Szachtar w Truskawcu 18 sierpnia 2018 roku wybra?a si? 42-osobowa grupa studentów naszego UTW wrza z UTW z Nidzicy i Lidzbarka Welskiego-naszymi sympatykami po zdrowie, wypoczynek i relaks.... [więcej]

2018.08.11 Wyjazd do Mr?gowa na Festiwal Kultury Kresowej
11 sierpnia 2018 r. studenci naszego UTW pojechali do Mr?gowa na 24-Festiwal Kultury Kresowej. Koncert galowy odby? si? w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Obejrzeli?my wyst?py kapel, chórów oraz zespo?ów pie?ni... [więcej]


2018.07.29 DKK w Praniu
29 lipca 2018 roku studenci UTW nale??cy do DKK w Dzia?dowie pojechali do Muzeum Konstantego Ildefonsa Ga?czy?skiego w Praniu, niedaleko Rucianego Nidy. W tym dniu odby?a si? XXXV edycja koncertów... [więcej]

2018.07.13 Wyjazd na Mi?dzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów
13 lipca grupa studentów UTW pojecha?a do Ciechocinka na Mi?dzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów. Festiwal w Ciechocinku to najwi?ksza tego typu impreza w Europie. Tegoroczna 22 edycja przyci?gn??a wielu... [więcej]


2018.06.15 Warmi?sko-Mazurska Seniorada w Ostródzie.
Warmi?sko-Mazurska Seniorada odby?a si? w dniach 15-17 czerwca w Ostródzie. Uczestniczy?o w niej 250 osób z 23 UTW/ATW Warmii i Mazur. Celem imprezy by?o promowanie uczestnictwa w ró?nych formach aktywno?ci... [więcej]

2018.06.11 Zako?czenie roku akademickiego 2017/2018
W poniedzia?ek 11 czerwca odby?o si? 13-te zako?czenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dzia?dowie.Spotkanie rozpocz??o si? od wyk?adu dr Aldony Ma?yskiej z Katedry Teorii Wychowania Wydzia?u Nauk Spo?ecznych UWM... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl