Kronika UTW

2010.05.06 Wycieczka do Chorwacji
W dniach od 6-14.05.2010r. s?uchacze UTW wyjechali na wycieczk? do Chorwacji. Grupa liczy?a 32 uczestników. Pogoda dopisa?a - by?o 21-25 stopni ciep?a. Zwiedzano Dubrownik, Split, Park Narodowy Krka ( tu... [więcej]

2010.04.29 Wa?ne wydarzenie w historii UTW. Rada Miasta Dzia?dowo obradowa?a nad naszym projektem Programu 50+
Rada Miasta Dzia?dowo uchwali?a "Program wspierania aktywno?ci i zapobiegania wykluczeniu spo?ecznemu seniorów na lata 2010 – 2015" którego projekt zosta? opracowany w naszym UTW . Program otwiera mo?liwo?ci dla... [więcej]


2010.04.28 Wyk?ad prof. dr hab Wies?awa Mys?ka
W dniu 28.04.2010 w auli CKU na ul Polnej 11 a - Prof. dr hab. Wies?aw Mys?ek wyg?osi? dla s?uchaczy UTW wyk?ad pt: "Kontrowersje wokó? etyki zawodowej". Wyk?ad spotka?... [więcej]

2010.04.25 Turnus Rehabilitacyjny w Busku Zdroju
Od 25 kwietnia do 8 maja 2010r. szóstka s?uchaczy UTW w Dzia?dowie by?a w Busku Zdroju na Turnusie Rehabilitacyjnym. Polecamy s?uchaczom sanatorium Nida Zdrój w Busku Zdroju ze wzgl?du... [więcej]


2010.04.17 2010.04.17 Turnus rehabilitacyjny w ?ebie
W dniach od 17 kwietnia do 1 maja 2010r. grupa 16 s?uchaczy UTW przebywa?a na turnusie rehabilitacyjnym w ?ebie. Warunki by?y luksusowe: wspania?e wy?ywienie,doskona?e zabiegi i do morza 120m.... [więcej]

2010.03.16 Wyk?ad Franciszka Skibickiego:Dzia?dowo na starych pocztówkach
Ju? po raz trzeci s?uchacze UTW obejrzeli pocztówki ze zbiorów p.Franciszka Skibickiego. Tym razem by?y to pocztówki z okresu I wojny ?wiatowej - 100 kart nie pokazywanych na... [więcej]


2010.02.24 Wyk?ad prof.dr hab. Janusza Hellera pt: Polska w strefie euro a kryzys gospodarczy"
Wyk?ad prof.dr hab. Janusza Hellera pt: Polska w strefie euro a kryzys gospodarczy" studenci UTW wys?uchali z zainteresowaniem.W sposób jasny i zrozumia?y profesor wyja?ni? s?uchaczom ,jakie korzy?ci wynikaj? z wprowadzenia... [więcej]

2010.02.24 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze -
O godz. 9,30 odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze UTW w Dzia?dowie w auli DCKU ul.Polna 11A. Na prowadz?cego wybrano Mariana Odachowskiego. Jako pierwsza zabra?a g?os Krystyna Mroczkowska. Przedstawi?a zebranym sprawozdanie... [więcej]


2010.02.11 Bal Karnawa?owy UTW
W restauracji "Wkra" odby? sie kolejny tradycyjny ju? Bal Karnawa?owy s?uchaczy UTW. Na Balu bawi?o sie blisko 70 osób. Razem ze s?uchaczami UTW bawi? si? Burmistrz Dzia?dowa p.... [więcej]

2010.01.18 Wyk?ad mgr ?ukasza Krzy?aka : Rehabilitacja ruchem ludzi starszych.
Mgr ?ukasz Krzy?ak w wyk?adzie : "Rehabilitacja ruchem ludzi starszych" przedstawi? s?uchaczom jak podtrzyma? sprawno?? ruchow? w tzw "z?otym wieku" Mottem wyk?adu by?y s?owa:" Mo?na zast?pi? wiele... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl