Kronika UTW

2019.03.31 Wyjazd na spektakl komediowy-Ludzie inteligentni
31 marca wybrali?my si? do Torunia na sztuk? „Ludzie inteligentni”. Jest to spektakl re?yserii Olafa Lubaszenki, na podstawie sztuki Marca Feyeta. Komedia opowiada o tytu?owych, inteligentnych ludziach, którzy potrafi? znale??... [więcej]

2019.03.11 Wyk?ad mgr Jacka ?api?skiego-Rozwój osobisty jest mo?liwy w ka?dym wieku....
“Rozwój jest mo?liwy w ka?dym wieku”, z wyk?adem pod takim tytu?em oraz z gar?ci? praktycznych porad na ten temat przyjecha? do nas, odwiedzaj?cy regularnie przeró?ne UTW w ca?ej Polsce, ceniony... [więcej]


2019.02.28 Bal karnawa?owy-Przedzamcze
Studenci UTW tradycyjnie jak co roku uczestnicz? w balu karnawa?owym . 80 osób bawi?o si? w restauracji Przedzamcze. Muzyk? zapewni? nam Józek Rocho? a pocz?stunek restauracja. Impreza by?a udana, a... [więcej]

2019.02.25 Walne zebranie sprawozdawcze UTW
25 lutego odby?o si? walne zebranie sprawozdawcze cz?onków UTW . Na wst?pie prezes przedstawi? studentom bie??ce komunikaty. Nast?pnie wybrano przewodnicz?cego zebrania i sekretarza(protokolanta). Zast?pca prezesa Antoni Furtak zosta? wybrany w... [więcej]


2019.01.14 Debata spo?eczna Bezpieczny Senior.
14 stycznia 2019 roku w CKU w Dzia?dowie odby?a si? debata spo?eczna Bezpieczny Senior, któr? prowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Dzia?dowie: zast?pca komendanta podinspektor Adam Borowski, oficer prasowy... [więcej]

2018.11.29 Zabawa andrzejkowa-restauracja Przedzamcze
Tradycyjnie jak co roku studenci UTW bawili si? w restauracji Przedzamcze .na zabawie andrzejkowej. Pocz?stunek przygotowa?a restauracja a nasz pan Józek Rocho?-muzyk?. Swoim repertuarem muzycznym wprowadzi? nas w ?wiat... [więcej]


2018.11.05 Wyk?ad "?wiadczenia emerytalno-rentowe z ubezpiecze? spo?ecznych"
5 listopada 2018 roku wys?uchali?my wyk?adu mgr Anny Borowskiej "?wiadczenia emerytalno-rentowe z ubezpiecze? spo?ecznych. W bardzo interesuj?cy sposób pani Anna Borowska omówi?a emerytury na starych i nowych zasadach, waloryzacj? ?wiadcze?,... [więcej]

2018.10.22 Teatr przy stoliku- Serenada przy bramie
22 pa?dziernika 2018 roku go?cili w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dzia?dowie aktorzy z Teatru im. Jaracza w Olsztynie: Wies?awa Szyma?ska i Marian Czarkowski, którzy zaprezentowali sztuk? pt. "Serenada przy bramie".... [więcej]


2018.10.20 Teatr Wybrze?e-"Damy i huzary albo play Fredro".
20 pa?dziernika 2018 roku pojechali?my do Gda?ska do teatru Wybrze?e na sztuk? "Damy i Huzary albo Play Fredro". Rozpocz?li?my obiadem w restauracji Swojski smak, nast?pnie zwiedzali?my Stare Miasto. O godzinie... [więcej]

2018.10.18 Konferencja w Olsztynie dla UTW Warmii i Mazur
18 pa?dziernika w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym odby?a si? konferencja podsumowuj?ca projekt "Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski otwiera bramy wiedzy dla uniwersytetów trzeciego wieku", w której udzia? wzi??o 13 uniwersytetów trzeciego wieku Warmii i Mazur.Aula... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl