Kronika UTW

2015.10.23 Promocja ksi??ki K. Tabaczki "Smaki ?ycia".
W pi?tkowy wieczór 23 pa?dziernika, w sali widowiskowej MDK w Dzia?dowie odby?a si? promocja tomiku poezji Krzysztofa Tabaczki "Smaki ?ycia".Autor zaprezentowa? kilka utworów, duet Hanna Sosnowska i Marcin Kowalski te... [więcej]

2015.10.20 Robocze spotkanie delegatów UTW z woj. warmi?sko-mazurskiego
20 pa?dziernika 2015r o godz. 9.30 odby?o si? spotkanie plenarne delegatów UTW województwa warmi?sko-mazurskiego w Urz?dzie Miasta na sali konferencyjnej na Zamku w Dzia?dowie. Dyskutowano na temat wspó?pracy UTW zgrupowanych... [więcej]


2015.10.19 Uroczyste obchody X-lecia UTW w Dzia?dowie
19 pa?dziernika 2015r rozpocz?li?my nowy rok akademicki i obchody X-lecia istnienia naszego uniwersytetu. Uroczysto?c zorganizowano w CKU w Dzia?dowie. Przed budynkiem CKU posadzono drzewko pami?ci X-lecia UTW-klon jesionolistny "Odessanum". Na... [więcej]

2015.10.02 "?wi?toszek" w teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie
2 pa?dziernika 2015r. 57 studentów UTW pojecha?o do teatru im. S. Jaracza do Olsztyna na sztuk? Moliera "?wi?toszek" w wersji wspó?czesnej. W?ród ucestników wycieczki by?a liczna reprezentacja naszej sekcji fotograficznej,... [więcej]


2015.09.28 "Teatr przy stoliku" w MBP w Dzia?dowie
28 wrze?nia 2015r. w MBP w Dzia?dowie mia? miejsce"Teatr przy stoliku". Aktorzy Wies?awa Szyma?ska-Niemaszek i Andrzej Czarkowski z Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie odczytali sztuk? A. Fredry "?wieczka zgas?a".... [więcej]

2015.09.26 Rajd pieszy"Po z?oty li?c jesieni 2015"
26 wrze?nia 2015 r. na dworcu PKP w Dzia?dowie spotkali si? mi?o?nicy pieszych w?drówek i Nordic Walkingu. W?ród nich tak?e cz?onkowie UTW. Uczestnicy rajdu do I?owa dojechali poci?giem Tam czeka?a... [więcej]


2015.09.17 Rewizyta DKK z Reszla
17 wrze?nia 2015r przyjecha?y z rewizyt? panie z DKK w Reszlu. Cz?onkowie naszego DKK przyj?li grup? bardzo serdecznie. Wspólnie zwiedzano Interaktywne Muzeum Pa?stwa Krzy?ackiego. Marian Odachowski przedstawi? Paniom histori? Dzia?dowa... [więcej]

2015.09.15 VI Spartakiada seniorów w MOSiR w Dzia?dowie
We wtorek 15.09.2015r. na dzia?dowskim stadionie odby?a si? szósta Spartakiada seniorów. Adresatami tego wydarzenia by?y osoby w wieku 50+, optymistycznie nastawione do ?ycia. Uczestnicy rywalizowali w kilku konkurencjach takich jak... [więcej]


2015.09.02 Wycieczka "Piastowskim szlakiem"
W dniach 2-6 wrze?nia 2015r. odby?a si? wycieczka "Piastowskim szlakiem" po??czona z Lednic? dla seniorów.Byli?my w Strzelnie, Gnie?nie,Poznaniu, Kórniku, Rogalinie, gdzie d?by jeszcze stoj?, chocia? nasz "Lech" w coraz gorszej... [więcej]

2015.08.08 Festiwal Kultury Kresowej w Mr?gowie
8 sierpnia byli?my w Mr?gowie 21 koncercie galowym Festiwalu Kultury Kresowej. Koncert ten od wielu lat cieszy si? duz? popularno?ci? w?ród naszych studentów. ... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.04.25 Koncert Wiedenski
Serdecznie zapraszamy na Koncert Wiedenski, ktory odbedzie sie 25 kwietnia 2020 roku o godzinie 17-tej w auli UWM w Olsztynie .Najwieksze przeboje Johanna Straussa , najpiekniejsze arie i duety... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl