Kronika UTW

2016.04.08 Wyjazd do Filharmonii w Olsztynie-Maxim Vengerov- w ho?dzie H. Wieniawskiemu
8 kwietnia nasi studenci pojechali do Filharmonii Warmi?sko-Mazurskiej w Olsztynie na koncert pt. "W ho?dzie Henrykowi Wieniawskiemu".Wyst?pi? Maxim Vengerov- jeden z najwybitniejszych wspó?czesnych artystów-muzyków, wirtuoz skrzypiec i altówki, dyrygent i... [więcej]

2016.03.11 Wyjazd do Teatru Muzycznego w ?odzi na operetk?-Weso?a Wdówka
11 marca 2016r. pojechali?my do Teatru Muzycznego w ?odzi na operetk? "Weso?a Wdówka". Wyjazd by? po??czony ze zwiedzaniem P?ocka. Pani przewodnik bardzo ciekawie omówi?a histori? miasta. Byli?my przed pomnikiem W?adys?awa... [więcej]


2016.03.08 Wyk?ad dr Magdaleny Dziugie?-?aguny-O kobietach w ?yciu Sienkiewicza
8 marca w Dzie? Kobiet nasze Panie mia?y dwie atrakcje. Do po?udnia ciekawy i interesuj?cy wyk?ad dr Magdaleny Dziugie?-?aguny pt. "O kobietach w ?yciu Henryka Sienkiewicza",wieczorem koncert i recytacja... [więcej]

2016.02.23 Walne zebranie sprawozdawcze. Spotkanie z oficerem Policji i wyk?ad-Bezpiecze?stwo osób starszych
23 lutego 2016r. odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze, które przyj??o sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarz?du, Komisji Rewizyjnej oraz S?du Kole?e?skiego. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Zarz?d niemal jednog?o?nie otrzyma?... [więcej]


2016.02.09 Wyk?ad dr in?. El?biety Brandt-?ywienie-porady praktyczne, chocia? niepopularne
9 lutego 2916r. odby? si? wyk?ad dr in?. El?biety Brandt " ?ywienie- porady praktyczne, chocia? niepopularne". By? to bardzo interesuj?cy wyk?ad. Pani dr przedstawi?a piramid? ?ywienia oraz wiele ciekawych i... [więcej]

2016.02.04 Wyjazd do Bydgoszczy na operetk?-Hrabina Marica-Opera Nova
4 lutego 2016r. 44 stydentów pojecha?o do Bydgoszczy. W programie wycieczki by?o zwiedzanie Muzeum Fotografii przy WSG, obiad w campusie uczelni, udzia? w wyk?adzie prof. dr Marka Chamota "Polskie zabytki... [więcej]


2016.02.02 Bal karnawa?owy
Bale karnawa?owe to ju? tradycja naszego uniwersytetu. W tym roku bawili?my si? w restauracji "Przedzamcze" w Dzia?dowie.To by?o we wtorek 2 lutego. W programie przewidziano wy?mienite menu: zimne przek?ski, napoje,... [więcej]

2016.01.26 wyk?ad dr M. Chudzikowskiej-Wo?oszyn-Z historii savoir-vivru i obyczajowo?ci.
26 stycznia 2016r. w auli CKU w Dzia?dowie odby? si? wyk?ad pt. "Z historii savoir-vivru i obyczajno?ci. Podr?cznik Erazma z Roterdamu i Ignacego Legatowicza. Ten niezwykle ciekawy wyk?ad wyg?osi?a dr... [więcej]


2016.01.12 wyk?ad dr M. Aldony Fenyk-Ro?liny lecznicze w kuchni
12 stycznia 2016r. studenci naszego UTW po raz pierwszy w nowym roku uczestniczyli w wyk?adzie dr M. Aldony Fenyk "Ro?liny lecznicze w kuchni". Pani dr podkre?li?a, ?e od zarania wiekówcz?owiek... [więcej]

2015.12.14 Wigilijne spotkanie op?atkowe w restauracji "Przedzamcze".
S?uchacze UTW po raz kolejny uczestniczyli w wigilijnym spotkaniu op?atkowym.Tym razem w restauracji "Przedzamcze".W udekorowanej choinkami sali, przy cicho p?yn?cych kol?dach studenci wys?uchali S?owa Ewangelii, które odczyta? nasz kapelan ks.... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl