Kronika UTW

2016.12.10 ?wi?teczne spotkanie przy Ratuszu w Dzia?dowie
10 grudnia 2016 roku nasz chór "Cantiamo" ze swoim repertuarem kol?d wzi?? udzia? w ?wi?tecznym spotkaniu przy Ratuszu w Dzia?dowie. Chórem dyrygowa?a pani Kinga Musia?. ... [więcej]

2016.12.10 III Warmi?sko-Mazurski Festiwal w Olsztynie-"Hej kol?da".
Nasz chór "Cantiamo" w sobot? 10 grudnia 2016 roku pojecha? do Olsztyna na III Warmi?sko-Mazurski Festiwal chórów i zespo?ów wokalnych Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku "Hej kol?da".Festiwal odby? si? w... [więcej]


2016.12.05 Wyk?ad Tiny i Marka Smerdel-Finlandia-o tajdze, reniferach i komarach w herbacie.
5 grudnia 2016 roku odby? si? wyk?ad Tiny i Marka Smerdel "Finlandia-o tajdze, reniferach i komarach w herbacie". Tina i jej tata Marek w sposób bardzo ciekawy omówili to co... [więcej]

2016.11.24 Zabawa andrzejkowa-Przedzamcze
Tradycyjnie jak co roku, 24 listopada bawili?my si? na zabawie andrzejkowej w Restauracji Przedzamcze w Dzia?dowie. Pocz?stunek przygotowa?a restauracja a opraw? muzyczn? pan Andrzej Ska?a. Zabawa przebiega?a w bardzo mi?ej... [więcej]


2016.11.16 W Teatrze Wybrze?e w Gda?sku na sztuce "Maria Stuart"
16 listopada 2016 roku studenci UTW pojechali do Teatru Wybrze?e do Gda?ska na sztuk? Friedricha Schillera "Maria Stuart". Dwie wielkie królowe-uwi?ziona Maria Stuart i panuj?ca El?bieta I. Jeden tron-wspania?y tron... [więcej]

2016.11.12 Rajd pieszy z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci
12 listopada 2016r odby? si? rajd pieszy z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci. Trasa prowadzi?a do rezerwatu "Piekie?ko" wzd?u? Welu, za miejscowo?ci? Che?sty. Uczestnicy rajdu wrócili zadowoleni i ch?tni na nast?pny taki... [więcej]


2016.11.07 Wyk?ad prof. dr Marka Chamota z WSG w Bydgoszczy-Polska droga do niepodleg?o?ci...
7 listopada 2016r. odby? si? wyk?ad prof. dr Marka Chamota z WSG w Bydgoszczy " Polska droga do niepodleg?o?ci-czy jeste?my wyj?tkowi w Europie?" Prof. dr podkre?li?, ze Polacy, którzy po... [więcej]

2016.10.20 Otwarcie nowego biura dla UTW
Dnia 20 pa?dzienika odby?o si? uroczyste otwarcie nowego biura dla UTW . Pan burmistrz Dzia?dowa-Grzegorz Mrowi?ski i prezes UTW-Antoni Furtak w obecno?ci Zarz?du UTW przeci?li tradycyjnie wst?g?.Hura mamy w... [więcej]


2016.10.10 12-ta inauguracja rkou akademickiego UTW 2016/2017
10 pa?dziernika 2016r w auli CKU w Dzia?dowie odby?a si? uroczysta inauguracja roku akademickiego UTW 2016/2017. W uroczysto?ci udzia? wzi?li:mgr Karolina Osak-koordynator UTW przy WSG Bydgoszcz, prof. dr Marcin Che?miniak-UWM... [więcej]

2016.09.30 Uroczyste rozpocz?cie roku akademickiego 2016/2017 UTW przy WSG w Bydgoszczy
30 wrze?nia 2016 roku w pi?tek o godz. 12.00 w sali widowiskowo-sportowej budynku M odby?a si? inauguracja roku akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku 2016/2017 w Bydgoszczy. Prorektor ds. mi?dzynarodowych prof. WSG... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl