Kronika UTW

2010.12.03 VI Powiatowy Przegl?d Chórów Amatorskich
W Miejskim Domu Kultury w Dzia?dowie odby? si? tradycyjny przegl?d chórów amatorskich. Od tego roku Przegl?d nosi? b?dzie imi? dzia?dowskiego nauczyciela i muzyka - Arno Kanta.W Przegl?dzie uczestniczy?o 9... [więcej]

2010.12.02 Spotkanie DKK
Na grudniowym spotkaniu DKK omawiano ksi??k? I.Newerlego:"Le?ne morze". Po burzliwej dyskusji nad ksi??k?- uczestnicy przeszli do omawiania nadchodz?cych ?wi?t Bo?ego Narodzenia:) By?y pierwsze w tym roku ?yczenia i upominki. P.Wanda... [więcej]


2010.11.23 Wystawa malarska Andrzeja Walaska,otwarcie nowej siedziby TMZD
23 listopada s?uchacze UTW uczestniczyli w wa?nym wydarzeniu kulturalnym:wystawie malarskiej Andrzeja Walaska"Przeprowadzka" i uroczystym otwarciu nowej siedziby Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Dzia?dowskiej. Od tej chwili Towarzystwo mie?ci? si? b?dzie przy ul.Grunwaldzkiej... [więcej]

2010.11.16 Wyk?ad dr Krzysztofa ?wi?tek-Brzezi?skiego:"Jak uchroni? si? przed zawa?em"
16 listopada w auli DCKU przy ul.Polnej dr Krzysztof ?wi?tek-Brzezi?ski wyg?osi? wyk?ad;"Jak uchroni? si? przed zawa?em" Wyk?ad wzbudzi? ogromne zainteresowanie w?ród s?uchaczy. Ka?dy z uczestników otrzyma? ksi??k? "?yj od nowa.... [więcej]


2010.11.05 Seminarium "Samorz?d Przyjazny Seniorom" w Senacie RP
W Senacie RP - odby?o si? seminarium: "Samorz?d Przyjazny Seniorom". Na imienne zaproszenie Senatora Augustyna uczestniczyli w nim Krystyna Mroczkowska i Antoni Furtak. ... [więcej]

2010.11.04 Spotkanie w Dyskusyjnym Klubie Ksi??ki - roczek
Dyskusyjny Klub Ksi??ki obchodzi? 1 rok istnienia. Na cz?onków czeka?a mi?a niespodzianka - przygotowana przez p.Ew? Sotomsk? (opiekuna Klubu):tort i lampka szampana. Od?piewano wspólnie"sto lat" i zrobiono pami?tkow? fotografi?. By?... [więcej]


2010.10.20 Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011
W auli DCKU odby?a si? po raz szósty uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011.Przyby?ych na uroczysto?? s?uchaczy i go?ci powita?a Prezes Krystyna Mroczkowska. Przy akompaniamencie chóru - od?piewano Hymn Polski... [więcej]

2010.10.16 III Powiatowy Rajd Pieszy
16 pa?dziernika odby? si? III Powiatowy Rajd Pieszy "Po z?oty li?? jesieni". W rajdzie wzi?li udzia? nasi s?uchacze,cz?onkowie TMZD, m?odzie? z Klubu Turystycznego przy Gimnazjum nr 2 w Dzia?dowie i... [więcej]


2010.10.02 Delegacja UTW na Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011 w WSIiE TWP w Olsztynie
Na zaproszenie Senatu naszej Uczelni patronackiej tj WSIiE TWP, delegacja UTW w sk?adzie Krystyna Mroczkowska, Antoni Furtak , Agnieszka Smolicz-Pytlik i Zenobia Bartnicka uczestniczy?a w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011... [więcej]

2010.09.23 Delegacja UTW na uroczystych obchodach XV-lecia UTW w Olsztynie
Delegacja UTW w sk?adzie Krystyna Mroczkowska, Andrzej Odachowski, Zenobia Bartnicka uczestniczy?a w uroczystych obchodach XV-lecia UTW w Olsztynie ... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl