Kronika UTW

2010.01.16 Grupa 56 S?uchaczy UTW prze?y?a uczt? duchow? ogl?daj?c "Skrzypka na dachu" w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
Musical "Skrzypek na dachu" jest adaptacj? ksi??ki Szolema Alejchema, opowiadaj?c? o losach ?ydowskiej rodziny, skazanej na wygnanie z rodzinnej wsi w carskiej Rosji. „Skrzypek na dachu” jest tak?e obrazem przemian,... [więcej]

2009.12.16 Spotkanie op?atkowe UTW
Po wyk?adzie mgr W.Mierzwy odby?o si? spotkanie op?atkowe s?uchaczy UTW. Spotkanie u?wietni? wyst?p chóru Sekcji Wzajemnego ?piewania UTW z repertuarem najpi?kniejszych kol?d. Sekcja lektoratu niemieckiego za?piewa?a kol?dy w j?zyku niemieckim.... [więcej]


2009.12.16 Wyk?ad mgr Waldemara Mierzwy
mgr Waldemar Mierzwa wyg?osi? dla s?uchaczy UTW ciekawy wyk?ad pt: "?ycie codziednne D?brówna w latach 1914-1945" ... [więcej]

2009.12.03 Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki
W kawiarni "Dolce Vita" odby?o sie kolejne spotkanie DKK. Przyby?o ponad 20 osob. Tym razem burzliwie dyskutowano nad ksi??ka " Dom nad rozlewiskiem" autorki Ma?gorzaty Kalicinskiej.... [więcej]


2009.12.02 Wycieczka do Ciechanowa
Grupa s?uchaczy UTW wybra?a si? na wycieczk? szlakiem Romantyzmu i Pozytywizmu. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Pozytywizmu w Go?otczy?nie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i dworek ?eromskiego... [więcej]

2009.11.26 Zabawa andrzejkowa w restauracji "Wkra"
Cz?onkowie UTW spotkali si? ju? tradycyjnie na zabawie andrzejkowej w restauracji "Wkra". By?y ta?ce,?piewy i wspólna zabawa. Gra? p. Z. Rocho? z P?o?nicy. ... [więcej]


2009.11.20 Wycieczka do Filharmonii Warmi?sko-Mazurskiej w Olsztynie
48 osobowa grupa s?uchaczy UTW wyjecha?a do Warmi?sko-Mazurskiej Filharmonii im.F.Nowowiejskiego w Olsztynie na koncert symfoniczny.Program koncertu to muzyka Maurice Ravela.Witolda Lutos?awskiego i Miko?aja Rimski-Korsakowa.Dyrygowa? Cheung Chau(USA).Jako solista wyst?pi? Colin Carr(Wielka... [więcej]

2009.11.17 Wyk?ad prof. dr hab. Aleksandra ?uczaka
Rektor WSIiE TWP w Olsztynie, prof. dr hab. Aleksander ?uczak wyg?osi? wyk?ad nt: Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1989 -2001 Wyk?ad wzbudzi? du?e zainteresowanie s?uchaczy Uniwersytetu Trzeciego... [więcej]


2009.11.16 I Zjazd Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie.
W Warszawie odby? si? I Zjazd Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W zje?dzie bra?a udzia? delegacja UTW Dzia?dowo - prezes Krystyna Mroczkowska, Zenobia Bartnicka i Antoni Furtak. ... [więcej]

2009.11.07 Inauguracja dzia?alno?ci DKK
W dniu 7 listopada o godz. 15,00 zainaugurowa? dzia?alno?? Dyskusyjny Klub Ksi??ki przy UTW i MBP w Dzia?dowie. W kawiarni "Dolce Vita" , w mi?ej atmosferze,dyskutowali?my nad ksi??k? W.Cejrowskiego:"Rio Anakonda"... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl