Kronika UTW

2010.10.20 Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011
W auli DCKU odby?a si? po raz szósty uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011.Przyby?ych na uroczysto?? s?uchaczy i go?ci powita?a Prezes Krystyna Mroczkowska. Przy akompaniamencie chóru - od?piewano Hymn Polski... [więcej]

2010.10.16 III Powiatowy Rajd Pieszy
16 pa?dziernika odby? si? III Powiatowy Rajd Pieszy "Po z?oty li?? jesieni". W rajdzie wzi?li udzia? nasi s?uchacze,cz?onkowie TMZD, m?odzie? z Klubu Turystycznego przy Gimnazjum nr 2 w Dzia?dowie i... [więcej]


2010.10.02 Delegacja UTW na Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011 w WSIiE TWP w Olsztynie
Na zaproszenie Senatu naszej Uczelni patronackiej tj WSIiE TWP, delegacja UTW w sk?adzie Krystyna Mroczkowska, Antoni Furtak , Agnieszka Smolicz-Pytlik i Zenobia Bartnicka uczestniczy?a w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011... [więcej]

2010.09.23 Delegacja UTW na uroczystych obchodach XV-lecia UTW w Olsztynie
Delegacja UTW w sk?adzie Krystyna Mroczkowska, Andrzej Odachowski, Zenobia Bartnicka uczestniczy?a w uroczystych obchodach XV-lecia UTW w Olsztynie ... [więcej]


2010.09.10 Wycieczka szlakiem zamków gotyckich
W dniach 10-12 wrze?nia odby?a si? wycieczka szlakiem zamków gotyckich. Zwiedzili?my Rywa?d Królewski, Radzy? Che?mi?ski, Grudzi?dz, Gniew, Pelplin, Malbork, Sztum. W wycieczce uczestniczy?o 50 osób. Pogoda dopisa?a, humory te? :)... [więcej]

2010.09.05 VII Mi?dzynarodowa Konferencja UTW w Gda?sku
Prezes UTW Krystyna Mroczkowska oraz Antoni Furtak uczestniczyli w VII Mi?dzynarodowej konferencji UTW w Gda?sku w dniach 01.-04.09.2010. W trakcie Konferencji Prezes Krystyna Mroczkowska odebra?a przyznany dla... [więcej]


2010.08.07 Wycieczka do Mr?gowa na Festiwal Kultury Kresowej
Mimo,ze trwaj? wakacje - nasi s?uchacze nie rezygnuj? ze wspólnych wyjazdów. Tym razem wybrali si? na Festiwal Kultury Kresowej do Mr?gowa.?ar leje si? z nieba... p.Henia Szymaniak zaprojektowa?a i wykona?a... [więcej]

2010.07.25 Wycieczka do le?niczówki Pranie
25 lipca s?uchacze wyjechali do le?niczówki Pranie. Zwiedzili Muzeum K.I.Ga?czy?skiego, wys?uchali koncertu "Chopin u Ga?czy?skiego" i poezji Mistrza w wykonaniu Mariana Opani. Pogoda zrobi?a psikusa: po upalnych dniach- nieoczekiwanie zrobi?o... [więcej]


2010.06.29 Delegacja UTW na IV Spotkaniu Integracyjnym Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy
Delegacja UTW w sk?adzie Antoni Furtak, Agnieszka Smolicz-Pytlik, Jerzy Giezek i Bogdan Ulatowski wzi??a udzia? w plenarnej cz??ci IV Spotkania Integracyjnego Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy i krajowych... [więcej]

2010.06.23 Uroczystosci zako?czenia Roku akademickiego 2009/2010 i 5-lecia UTW w Dzia?dowie.
W Komornikach k Dzia?dowa odby?y si? g?ówne uroczysto?ci zwi?zane z zako?czeniem Roku akademickiego 2009/2010 i 5-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dzia?dowie. Z ramienia uczelni patronackiej WSIiE TWP w... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.04.25 Koncert Wiedenski
Serdecznie zapraszamy na Koncert Wiedenski, ktory odbedzie sie 25 kwietnia 2020 roku o godzinie 17-tej w auli UWM w Olsztynie .Najwieksze przeboje Johanna Straussa , najpiekniejsze arie i duety... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl