Kronika UTW

2007.06.05 wystawa prac plastycznych
5 i 6 czerwca Sekcja plastyczna oraz robótek r?cznych mia?y okazj? zaprezentowa? prace swoich cz?onków na festynie miejskim "Wst?p po zdrowie" oraz wystawie w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Dzia?dowie. Plastyczki... [więcej]

2007.05.25 wycieczka
Pojechali?my na ca?odniow? wycieczk? autokarow?. Zwiedzili?my zamek w Golubiu-Dobrzyniu, pa?acyk w Szafarni gdzie bywa? Fryderyk Chopin, P?onne, w którym znajduje si? Regionalna Izba Pami?ci Marii D?browskiej oraz z pielgrzymk?... [więcej]


2007.04.28 wycieczka
Byli?my na wycieczce w Olsztynku. Miasto i by?e mauzoleum Hindenburga pokaza? nam miejscowy pasjonat p. Bogumi? Ku?niewski. Zobaczyli?my tak?e hut? szk?a artystycznego i oczywi?cie skansen - Muzeum Budownictwa Ludowego... [więcej]

2007.04.03 seans filmowy
Kino "Apollo" zorganizowa?o specjalny seans filmowy dla studentów UTW. Obejrzeli?my "Tryptyk Rzymski" na motywach dzie?a Jana Paw?a II. ... [więcej]


2007.03.20 zwiedzanie Huty Szk?a w Dzia?dowie
Poznajemy nasze zak?ady pracy. S?uchacze na wycieczce w firmie Heinz Glas, a 24 kwietnia zobaczyli?my co mo?na zrobi? z opakowaniem szklanym w "Dekorglass" ... [więcej]

2007.03.13 spotkanie literackie
Kolejne poetyckie biesiadowanie w Burkacie. Tym razem z okazji Dnia Kobiet. ... [więcej]


2007.02.07 wizyta w przedszkolu
Dwa pokolenia - jedno serce. S?uchacze z sekcji Wspólnego ?piewania zawitali do Przedszkola nr 4 z kol?d? i pie?ni?, a na koniec wykonali wspólny taniec z przedszkolakami "Serduszka dwa". ... [więcej]

2007.01.27 wycieczka
S?uchacze UTW byli w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Spektakl muzyczny "Niech ?yje bal" przypomnia? najwi?ksze szlagiery XX w z lat naszej m?odo?ci. ... [więcej]


2006.12.13 Wigilia
Wyst?p akademickiego chóru "Bel Canto" WSI i E TWP w Olsztynie z koncertem kol?d i pastora?ek pod batut? dr Jana Po?owianiuka u?wietni? tradycyjny op?atek dla s?uchaczy UTW. ... [więcej]

2006.11.21 wyk?ad
Mgr in?. Wojciech Wó?kowski, dzia?dowianin, cz?onek Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Dzia?dowskiej, asystent Wydzia?u Architektury Politechniki Warszawskiej wyg?osi? interesuj?cy wyk?ad o Dzia?dowie w okresie ?redniowiecza. ... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl