Kronika UTW

2015.12.08 Wyk?ad mgr Mieczys?awa Jerzego Anczykowskiego-"Ks. dr Franciszek Liss-Kap?an-Polak-Patriota".
8 grudnia 2015r s?uchacze UTW wzi?li udzia? w spotkaniu z mgr Jerzym Marianem Anczykowskim ze Stowarzyszenia Przyjació? Gminy Rybno. Za spraw? pana Jerzego i jego zachwycaj?cego wyk?adu dotycz?cego historii ksi?dza... [więcej]

2015.11.26 Zabawa andrzejkowa
Tradycyjnie jak co roku 26 listopada bawili?my si? na zabawie andrzejkowej, która w tym roku odby?a si? w restauracji "Przedzamcze"By?a uroczysta kolacja, ?piewy ta?ce i du?o humoru.Cieszymy si?, ?e nast?pna... [więcej]


2015.11.24 Wyk?ad mgr Sylwii Góry-Ból krzy?a-profilaktyka i leczenie
24.11.2015r. o godz. 10-tej w sali CKU odby? si? wyk?ad mgr Sylwii Góry "Ból krzy?a-profilaktyka i leczenie". Pani Sylwia jest magistrem fizjoterapii i terapeut? manualnym. Wyk?ad cieszy? si? du?ym zainteresowaniem... [więcej]

2015.11.19 3 rocznica Zumby
19 listopada 2015r. cz?onkowie UTW, którzy aktywnie uczestnicz? w zaj?ciach Zumby obchodzili uroczy?cie 3-ci? rocznic? powstania tej sekcji.Bez wzgl?du na wiek czy s?ot? na Zumb? studentki zawsze maj? ochot?. Chocia?... [więcej]


2015.11.14 Rajd Niepodleg?o?ci w I?owie
14 listopada 2015r odby? si? Rajd Niepodleg?o?ci na trasie I?owo-zalew Ruda. Organizatorami rajdu byli przew. Rady Gminy I?owo-Dorota Kacperowska, wiceprezes UTW-Marian Odachowski, wójt Gminy I?owo-Sebastian Cichocki, dyrektor GOKiS-Piotr Olszewski. W?ród... [więcej]

2015.11.10 Wyk?ad Tiny Smerdel.Iran.Od pustyni po wysp? Hormoz.
10 listopada 2015r w CKU w Dzia?dowie na ul. Polnej studenci UTW uczestniczyli w wyk?adzie mgr Tiny Smerdel "Iran-od pustyni po wysp? Hormoz".By?a to bardzo interesuj?ca i ciekawa relacja samotnej... [więcej]


2015.10.23 Promocja ksi??ki K. Tabaczki "Smaki ?ycia".
W pi?tkowy wieczór 23 pa?dziernika, w sali widowiskowej MDK w Dzia?dowie odby?a si? promocja tomiku poezji Krzysztofa Tabaczki "Smaki ?ycia".Autor zaprezentowa? kilka utworów, duet Hanna Sosnowska i Marcin Kowalski te... [więcej]

2015.10.20 Robocze spotkanie delegatów UTW z woj. warmi?sko-mazurskiego
20 pa?dziernika 2015r o godz. 9.30 odby?o si? spotkanie plenarne delegatów UTW województwa warmi?sko-mazurskiego w Urz?dzie Miasta na sali konferencyjnej na Zamku w Dzia?dowie. Dyskutowano na temat wspó?pracy UTW zgrupowanych... [więcej]


2015.10.19 Uroczyste obchody X-lecia UTW w Dzia?dowie
19 pa?dziernika 2015r rozpocz?li?my nowy rok akademicki i obchody X-lecia istnienia naszego uniwersytetu. Uroczysto?c zorganizowano w CKU w Dzia?dowie. Przed budynkiem CKU posadzono drzewko pami?ci X-lecia UTW-klon jesionolistny "Odessanum". Na... [więcej]

2015.10.02 "?wi?toszek" w teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie
2 pa?dziernika 2015r. 57 studentów UTW pojecha?o do teatru im. S. Jaracza do Olsztyna na sztuk? Moliera "?wi?toszek" w wersji wspó?czesnej. W?ród ucestników wycieczki by?a liczna reprezentacja naszej sekcji fotograficznej,... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl