Kronika UTW

2015.06.27 Wycieczka do Pogorzelicy
W dniach 20.06-27.06.2015r studenci UTW pojechali na wycieczk? do Pogorzelicy. Po drodze zwiedzili kamienne kr?gi Odry. Oprócz aktywnego wypoczynku w Pogorzelicy nasi studenci zwiedzili zachodnie Pomorze a? po ?winouj?cie. Wrócili... [więcej]

2015.06.18 Zako?czenie roku akademickiego
Uroczyste zako?czenie roku akademickiego odby?o si? w MDK w Dzia?dowie. Go?cmi naszej uroczysto?ci byli prorektor Tadeusz Pawlus, dr Anna Prusik-dziekan wydzia?u socjologii i pedagogiki WSIiE , wicestarosta Marian Brandt, radna... [więcej]


2015.05.30 Chór "Cantiamo" na IV Przegl?dzie Chórów UTW w I?awie
Chór "Cantiamo" znów sta? si? wizytówka naszego UTWz ktróej mo?emy by? dumni. . Uczestnicz?c w IV Przegl?dzie Chórów UTW w I?awie po raz kolejny swoim wyst?pem przed publiczno?ci? wyró?ni? si?... [więcej]

2015.05.22 Wycieczka do ?owicza, Nieborowa i ?odzi
22 maja 2015r. zorganizowali?my wycieczk? do ?owicza, Nieborowa, Arkadii i ?odzi. W ?owiczu i Nieborowie podziwiali?my zabytki, w Arkadii zwiedzali?my pozosta?o?ci parku renesansowego. Wieczorem w Teatrze Muzycznym w ?odzi obejrzeli?my... [więcej]


2015.05.09 III Ogólnopolski Marsz "Nordic Walking Studentów UTW 2015"
9 maja 2015r po raz trzeci studenci UTW w Dz-wie wzi?li udzia? w ogólnopolskiej akcji pod nazw? "III Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2015". Podobnie jak w ubieg?ym roku spotkali?my... [więcej]

2015.04.26 Spacer z kijkami do Ksi??ego Dworu
Sekcja turystyczna Nordic Walking zorganizowa?a spacer z kijkami do Ksi??ego Dworu. Zwiedzili?my o?tarz przysi?gi i stare grodzisko. Pogoda nam dopisa?a, humor równie?. ... [więcej]


2015.04.18 Wycieczka do Brodnicy i Górzna.
18 kwietnia 2015r zorganizowali?my wycieczk? do Brodnicy i Górzna, w której wzi??o udzia? 50 osób.W Brodnicy zwiedzili?my ruiny zamku z wie?? Zamkow? i ko?ció? farny ?w. Katarzyny. W Górznie mieli?my... [więcej]

2015.04.15 Konferencja organizacji pozarz?dowych.
15 kwietnia 2025r o godz.15-tej w Urz?dzie Miasta w odby?a si? konferencja organizacji pozarz?dowych, w której uczestniczyli równie? oddelegowani cz?onkowie naszego uniwersytetu. ... [więcej]


2015.04.14 Wyk?ad dr in?. El?biety Brandt "Jedz by ?y? a nie ?yj by je??."
14 kwietnia 2015r. odby? si? wyk?ad otwarty dr in?. El?biety Brandt o podstawowych zasadach zdrowego ?ywienia "Jedz by ?y? a nie ?yj by je??." ... [więcej]

2015.03.22 Wiosenny rajd pieszy " W poszukiwaniu wiosny"
22 marca 2015r wszyscy ch?tni do wzi?cia udzia?u w rajdzie spotkali si? przy boisku Orlik przy ul. ?wierkowej w Dzia?dowie. O godz. 10.00 wyruszyli?my na wiosenny rajd pieszy do Malinowa.... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.04.25 Koncert Wiedenski
Serdecznie zapraszamy na Koncert Wiedenski, ktory odbedzie sie 25 kwietnia 2020 roku o godzinie 17-tej w auli UWM w Olsztynie .Najwieksze przeboje Johanna Straussa , najpiekniejsze arie i duety... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl