Kronika UTW

2018.04.21 Nordic walking w Rynku
21 kwietnia grupa studentów naszego UTW i UTW z Lidzbarka odby?a marsz z kijkami wokó? jeziora w Rynku. Trasa wynios?a oko?o 10 km. Pogoda i humory jak zwykle dopisa?y. ... [więcej]

2018.04.12 Drugie warsztaty na UWM
W zwi?zku z realizowanym przez UWM w Olsztynie projektem mi?dzypokoleniowym "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku" grupa studentów naszego UTW wzi??a udzia? w warsztatach. Temat pierwszej cz??ci zaj?c to:"Czy mo?emy usprawnic swoje... [więcej]


2018.04.10 Sekcja rowerowa
Powoli po zimie udaje si? reaktywowac sekcj? rowerow?.Po raz pierwszy wyruszyli?my we wtorek 10 kwietnia 2018 roku, by "rozruszac" nasze rowery, w niezmiernie weso?ej i przyjemnej atmosferze oraz wspania?ych humorach.... [więcej]

2018.04.07 Wypad nad Wel
Czteroosobowa grupa cz?onków UTW wyruszy?a na wiosenn? wypraw? w okolice Zalesia,Le?na i Piaseczna. Pogoda dopisa?a, a widoki wspania?e. ... [więcej]


2018.03.22 Warsztaty naukowe na UWM w Olsztynie
22 marca 2018 roku grupa studentów UTW pojecha?a na warsztaty naukowe na UWM do Olsztyna. Uczestniczyli?my w zaj?ciach z mikroskopami "Prywatne ?ycie ro?lin" i zaj?ciach "Ro?liny ogrodnicze ?ród?em surowców dietetycznych... [więcej]

2018.03.12 Wyk?ad dr Jolanty Szwalbe "Rozwijaj si? póki si? i czasu...."
12 marca 2018 roku po raz kolejny zaprosili?my Jolant? Szwalbe z ?odzi na wyk?ad "Rozwijaj si? póki si? i czasu...." Dr Jolanta Szwalbe w bardzo interesuj?cy sposób przedstawi?a nam... [więcej]


2018.02.26 Walne zebranie sprawozdawcze cz?onków UTW
26 lutego odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze cz?onków UTW. Zebranie poprowadzi? Andrzej Odachowski. Na protokolantów powo?ano Janin? Zyznowsk? i Wies?aw? Chojnack?. Prezes Antoni Furtak przedstawi? sprawozdanie merytoryczne z dzia?alno?ci... [więcej]

2018.02.08 Zabawa karnawa?owa-restauracja Przedzamcze.
Tradycyjnie jak co roku w lutym odby?a si? zabawa karnawa?owa w restauracji Przedzamcze. Uczestniczyli w niej studenci naszego uniwersytetu i kilku studentów UTW z Lidzbarka.By?a mi?a atmosfera, pocz?stunek i dobra... [więcej]


2018.02.05 Wyk?ad mgr El?biety Michalak dotycz?cy profilaktyki uzale?nie?.
5 lutego 2018 roku wyk?ad dotycz?cy profilaktyki uzale?nie? poprowadzili mgr El?bieta Michalak i mgr Rados?aw Gruss. Wyk?ad zosta? poprowadzony w bardzo ciekawy i interesuj?cy sposób. ... [więcej]

2018.01.20 Wyjazd do teatru w Elbl?gu na spektakl Sk?piec
Dnia 20 stycznia 2018 roku na du?ej scenie Teatru im. Sewruka w Elbl?gu odby? si? spektakl pt. "Sk?piec". Nasi studenci mieli mo?liwo?c obejrzenia tego dramatu, który opowiada o cz?owieku ogarni?tym... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl