Kronika UTW

2014.02.14 Walentynkowy koncert "Berlin, Broadway, Hollywood" w Filharmonii Olszty?skiej
W pi?tek (14.02) o godz.19,00 w Filharmonii Warmi?sko-Mazurskiej odby? si? walentynkowy wieczór z Katarzyn? Dondalsk?,cenion? w Europie i w ?wiecie wybitn? sopranistk? koloraturow?,wywodz?c? si? ze znanej rodziny olszty?skich muzyków. Orkiestr?... [więcej]

2013.03.11 Wyk?ad dr Ludmi?y Zaj?c _ Lamparskiej
Wyk?ad dr Ludmi?a Zaj?c -Lamparskiej z Uniwersytetu im Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pt: "Funkcjonowanie umys?owe osób starszych i mozliwo?ci jego wspierania przez treningi poznawcze" ... [więcej]


2013.02.26 "Skrzypek na dachu" - Spotkanie Klubu Mi?osników Opery i Operetki.
Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki w MDK ma?ej sali widowiskowej MDK - w programie ?wiatowej s?awy musical "Skrzypek na dachu". ... [więcej]

2013.02.25 Wyk?ad dr Joanny Duriasz z UWM
Wyk?ad dr Joanny Duriasz z UWM na temat: „Bioindykacja – rozpoznawanie w?a?ciwo?ci ?rodowiska na podstawie organizmów” ... [więcej]


2013.01.22 Zumba na youtubie
Po dwóch miesi?cach zaj?? uczestnicy ta?cz? super! Pani Asia nagra?a zaj?cia. Wybra?a jeden taniec i udost?pni?a na youtubie. http://www.youtube.com/watch?v=FOQyYWXIziQ&feature=youtu.be ... [więcej]

2013.01.14 Wyk?ad dr Ewy Gutowskiej - "Alternatywne metody rozwiazywania sporów"
14 stycznia o godz. 10,00 w auli CKU na ul. Polnej, s?uchacze UTW wys?uchali wyk?adu dr Ewy Gutowskiej " Alternatywne metody rozwi?zywania sporów".Dr Ewa Gutowska jest prezesem Warmi?sko-Mazurskiego Stowarzyszenia Mediatorów... [więcej]


2013.01.13 WO?P
W niedziel?, 13 stycznia, zagra po raz 21 Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy. Tym razem pieni?dze zebrane w Orkiestrze zostan? podzielone: po?owa na wsparcie terapii noworodków i niemowlaków, po?owa - na... [więcej]

2012.12.18 Zumba ?wi?teczna
Zaj?cia na Zumbie nabieraj? tempa.?wiczenia okaza?y si? nie takie trudne. Sprawiaj? wiele rado?ci i daj? pozytywn? energi?.A ile przy tym zabawy i ?miechu! Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t - uczestnicy... [więcej]


2012.12.10 Wyk?ad dr Teresy Malec :"?atwiej razem -dzia?anie na rzecz integracji mi?dzypokoleniowej"
10 grudnia w auli CKU na ul.Polnej s?uchacze UTW spotkali si? na wyk?adzie dr Teresy Malec - prezes Fundacji Razem ?atwiej i by?ej kanclerz olszty?skiej Wy?szej Szko?y In?ynierii i Ekonomii.... [więcej]

2012.12.09 spotkanie op?atkowe
Po wyk?adzie dr Teresy Malec - cz?onkowie UTW uczestniczyli w spotkaniu op?atkowym.Zebranych powita? prezes Jerzy Giezek.Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia i Nowego Roku 2013 - ?yczy? zdrowia... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl