Kronika UTW

2011.12.12 Wyk?ad "PCK na ziemi dzia?dowskiej"
Dnia 12.-12.2011 -godz 10,00 w auli CKU - Wyk?ad "PCK na ziemi dzia?dowskiej" wyg?osi? Prezes PCK Bogdan Ulatowski ... [więcej]

2011.12.12 Spotkanie op?atkowe.
Dnia 12.12 ok godz 10,40 (po wyk?adzie) - odby?o si? tradycyjne spotkanie op?atkowe z udzia?em zaproszonych go?ci oraz s?uchaczy UTW. ... [więcej]


2011.10.19 I spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki.
I spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki odby?o sie w nowej siedzibie Klubu w MDK. Tym razem swi?towali?my uruchomienie nowego profesjonalnego sprzetu audiowizualnego do odtwarzania nagra?, kupionego przez Urz?d Miasta... [więcej]

2011.10.17 Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
W auli CKU w Dzia?dowie odby?a si? uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012. Uroczysto?? zaszczycili , Kanclerz WsiiE w Olsztynie mgr W. Na??cz, Dziekan Wydzia?u zamiejscowego WSIiE dr D. Bartnicka, Starosta... [więcej]


2011.08.06 S?uchacze UTW na Festiwalu Sztuki Kresowej w Mr?gowie.
Grupa 60 s?uchaczy UTW w Dzia?dowie uczestniczy?a w Festiwalu Sztuki Kresowej w Mr?gowie. Byli?my zachwyceni wyst?pami artystów polonijnych zza wschodniej granicy ale na pewno bardzo d?ugo pozostanie nam w pami?ci... [więcej]

2011.07.14 Rajd pieszy grunwaldzki
14-15.07.2011 Opiekun Sekcji Turystycznej Marian Odachowski zorganizowa? 2 dniowy Rajd pieszy "Grunwaldzki" na trasie Lidzbark = Kurojady - Jele? i jele? - P?osnica - Dzia?dowo. Wieczorem 14.07 nad jeziorem jele?... [więcej]


2011.06.16 Zako?czenie roku akademickiego 2010/11
16 czerwca w Komornikach po raz szósty zako?czyli?my rok akademicki. Na zako?czeniu obecnych by?o ok.100 cz?onków Uniwersytetu. Pani prezes Krystyna Mroczkowska powita?a serdecznie przyby?ych na uroczysto?? s?uchaczy i go?ci zaproszonych:kanclerza... [więcej]

2011.06.06 Wyk?ad dr Marii Dobkowskiej z WSIiE TWP w Olsztynie:„Psychologia prze?omu ?ycia”
Wyk?ad dr Marii Dobkowskiej z WSIiE TWP w Olsztynie dotyczy? „Psychologii prze?omu ?ycia”.Wyg?oszony w auli CKU przy ul Polnej w Dzia?dowie w niezwykle interesuj?cy sposób. Dzi?kujemy Pani Profesor i Rektorowi... [więcej]


2011.05.31 Klub Mi?osników Opery i Operetki- " Wolny Strzelec" Carla Marii von Webera
W dniu 31.05.2011 odby?o si? kolejne spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki. W trakcie spotkania cz?onkowie Klubu obejrzeli oper? "Wolny Strzelec - Carla Marii von Webera. By?o... [więcej]

2011.05.29 Wycieczka do Prania
W niedziel?, 29 maja s?uchacze UTW wraz z bibliotekarzami z powiatu dzia?dowskiego wybrali si? na wspóln? wycieczk? do Prania,gdzie mie?ci si? muzeum Konstantego Ildefonsa Ga?czy?skiego. Tam zwiedzili muzeum,wys?uchali wierszy Wojciecha... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl