Kronika UTW

2008.02.02 wycieczka
Jedziemy do Lidzbarka Welskiego. Tak blisko, a nie wszyscy znaj? Muzeum Po?arnictwa. Wspania?ym przewodnikiem okaza? si? kustosz Marek K?osowski. Trafili?my tak?e na czasow? wystaw? "Ludzie i wydarzenia w Lidzbarku... [więcej]

2008.01.31 karnawa?
III wiek te? si? bawi w restauracji "Wkra" :) ... [więcej]


2008.01.11 sekcja p?ywacka "Delfin"
Ruszyli?my z cyklicznymi wyjazdami /.co dwa tygodnie/ na basen w M?awie. Zainteresowanie ogromne. Niektórzy zapisuj? si? do UTW tylko dla basenu. Jest nas ju? 190. ... [więcej]

2008.01.03 wycieczka
Sekcja krajoznawczo-turystyczna pojecha?a na wycieczk? do M?awy. Zobaczyli?my Muzeum Ziemi Zawkrze?skiej, prywatne zbiory prof. Ryszarda Juszkiewicza oraz wystaw? po?wi?con? marsza?kowi Józefowi Pi?sudskiemu w Archiwum Pa?stwowym w M?awie. ... [więcej]


2007.12.12 Wigilia
Uroczyste spotkanie op?atkowe w CKU. By?a modlitwa, op?atek, ?yczenia i ma?a wigilia. Gwiazd? wieczoru by?a Sekcja Wspólnego ?piewania pod batut? Agnieszki Smolicz- Pytlik, która wyst?pi?a z koncertem kol?d i... [więcej]

2007.11.29 andrzejki
70 s?uchaczy bawi?o si? na wieczorze andrzejkowym w restauracji "Wkra" ... [więcej]


2007.10.24 Inauguracja
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008 na któr? przyby? prorektor uczelni patronackiej dr Dariusz Cz?api?ski i wielu znakomitych go?ci. Wyk?ad inauguracyjny przedstawi? miejscowy historyk dr Piotr Bystrzycki " Muzeum... [więcej]

2007.08.14 wycieczki
Sierpie?. Nie pró?nowa?a sekcja krajoznawczo-turystyczna. Amatorzy w?drówek i wycieczek zaliczyli kolejny spacer po Dzia?dowie, rajd pieszy w kierunku Malinowa i Sarnowa - cmentarz wojenny, rajd rowerowy szlakiem Karola Ma??ka, sp?yw... [więcej]


2007.06.20 zako?czenie roku akademickiego
W Malinowie uroczy?cie zako?czyli?my drugi rok dzia?alno?ci. By?o oficjalnie: podzi?kowania, kwiaty, dyplomy i wyst?pienia okoliczno?ciowe i mniej oficjalnie: pieczone kie?baski, wspólne ?piewanie, ta?ce, hulanki i nie swawole. ... [więcej]

2007.06.17 wycieczka
Wype?niony s?uchaczami UTW autobus pojecha? do Bydgoszczy do Filharmonii na operetk? E. Kalmana "Hrabina Marica" ... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl