Kronika UTW

2018.01.15 Wyk?ad dr Katarzyny W?glickiej-Ma?o znane uzdrowiska kresowe i widowisko kabaretowo-wokalne Lilianki
15 stycznia 2018 roku wys?uchali?my ciekawego wyk?adu dr Katarzyny W?glickiej "Ma?o znane uzdrowiska kresowe". Pani Katarzyna zapozna?a nas z sanatoriami kresów po?udniowowschodnich. W bardzo interesuj?cy sposób przybli?y?a nam uzdrowiska... [więcej]

2017.12.11 Spotkanie op?atkowe-Restauracja Przedzamcze
Tradycyjne spotkanie op?atkowe odby?o si? w restauracji Przedzamcze 11 grudnia 2017 roku o godzinie 17-tej. W?ród go?ci zaproszonych byli: radna sejmiku warmi?sko-mazurskiego-Teresa Nowakowska, burmistrz Grzegorz Mrowi?ski, starosta Marian Janicki i... [więcej]


2017.12.04 Wyk?ad dr Agnieszki Kowalskiej-Prawa pacjenta
4 grudnia w sali CKU odby? si? wyk?ad "Prawa pacjenta". Pani dr Agnieszka Kowalska bardzo dok?adnie przedstawi?a nam prawa pacjentów. By?o wiele pyta? do wyk?adowcy. Wszyscy z wyk?adu wyszli zadowoleni.... [więcej]

2017.12.02 IV Warmi?sko-Mazurski Festiwal Chórów i Zespo?ów UTW i ATW "Hej Kol?da"
2 grudnia 2017 roku nasz chór Cantiamo pojecha? do Olsztyna na IV Warmi?sko-Mazurski Festiwal Chórów i Zespo?ów Wokalnych Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku "Hej Kol?da" Nasz chór zaj?? trzecie miejsce... [więcej]


2017.11.26 Balet "Jezioro ?ab?dzie"
30-tu studentów UTW postanowi?o obejrzec balet "Jezioro ?ab?dzie" w Gdynia Arenie w wykonaniu The Royal Moscow. Klasyczny balet w czterech aktach to opowie?c o tragicznej mi?o?ci Odetty pod postaci? pi?knego... [więcej]

2017.11.23 Zabawa andrzejkowa-Przedzamcze
Tradycyjnie jak co roku zabawa andrzejkowa dla studentów UTW odby?a si? 23 listopada 2017 roku w restauracji Przedzamcze.Wszyscy bawili?my si? przy muzyce do 22-ej. ... [więcej]


2017.11.12 Wyjazd do teatru w Elbl?gu
12 listopada 2017 roku 50-osobowa grupa studentów by?a w Elbl?gu w teatrze im. Aleksandra Sewruka na spektaklu teatralnym Wojciecha Bogus?awskiego "Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale" Wszystkim uczestnikom bardzo podoba?... [więcej]

2017.11.06 Wyk?ad "Emilia Sukertowa-Biedrawina-znana i nieznana"
6 listopada 2017 roku odby? si? wyk?ad "Emilia Sukertowa-Biedrawina-znana i nieznana", który wyg?osi? Andrzej Odachowski. W bardzo ciekawy sposób przybli?y? nam postac Emilii Sukertowej-Biedrawiny-polskiej pisarki i dzia?aczki spo?eczno0o?wiatowej oraz turystycznej.... [więcej]


2017.10.22 "Ruch to zdrowie"-impreza integracyjna
MOSiR w Nowym Mie?cie Lubawskim dla mi?o?ników jesiennych spacerów nordic-walking zorganizowa? 22 pa?dziernika 2017 roku o godz.15-tej imprez? rekreacyjn? "Ruch to zdrowie". Grupa studentów naszego UTW wzi??a równie? w tej... [więcej]

2017.10.09 Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
9 pa?dziernika 2017 r. odby?a si? uroczysta inauguracja roku akademickiego. W?ród go?ci zaproszonych byli: Janusz Bielecki-zast?pca burmistrza Lidzbarka, Grzegorz Mrowi?ski-burmistrz Dzia?dowa,Marian Janicki-starosta Dzia?dowski,Teresa Nowakowska-radna sejmiku woj. warmi?sko-mazurskiego, Anna Kra?niewska-dyrektor dzia?dowskiego... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl