Kronika UTW

2008.08.14 spacer po Dzia?dowie
Z okazji 664 rocznicy nadania praw miejskich naszemu Miastu - Sekcja krajoznawczo - turystyczna wspólnie z Towarzystwem Mi?o?ników Ziemi Dzia?dowskiej zorganizowa?a "Spacer po Dzia?dowie" ... [więcej]

2008.07.12 rajd pieszy
Odby? si? Rajd Pieszy "Szlakiem zabytków kultury naszego rejonu" - Gródki - Prze??k - P?o?nica - Turza Ma?a - Murawki - Koszelewy - Tuczki. Organizatorami Rajdu byli: Towarzystwo Mi?o?ników... [więcej]


2008.06.19 zako?czenie roku akademickiego
W Lidzbarku Welskim w "O?rodku Parkowy" zako?czyli?my rok akademicki 2007/2008.W ?wietnych humorach i przy pi?knej pogodzie :) ... [więcej]

2008.06.09 wyk?ad
Odby? si? wyk?ad prof. dr Kaliny Bartnickiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Wyk?ad dotyczy? dziejów uniwersytetów w Polsce ... [więcej]


2008.05.29 wycieczka
Cz?onkowie UTW wyjechali na trzydniow? wycieczk? do Puszczy Bia?owieskiej ... [więcej]

2008.05.09 wycieczka
S?uchacze UTW pojechali na Koncert Symfoniczny do Mazursko - Warmi?skiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie ... [więcej]


2008.04.16 wyk?ad
Ksi?dz profesor Micha? Grzybowski przedstawi? interesuj?cy wyk?ad na temat : "Kontakty Polski ze Stolic? Apostolsk? na przestrzeni wieków" ... [więcej]

2008.03.11 wyk?ad
Wyk?ad mgr El?biety Mudrak na temat : "Mi?dzy manipulacj? a wychowaniem" ... [więcej]


2008.02.26 Walne Zebranie Sprawozdawcze
Walne Zebranie Sprawozdawcze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dzia?dowie. W kolejnym wyk?adzie o zagro?eniach jakie niesie cukrzyca opowiada? ze swad? Prezes Dzia?dowskiego Stowarzyszenia Diabetyków p. W?adys?aw Kubi?ski. ... [więcej]

2008.02.23 wycieczka
Kolejny wyjazd do teatru w Olsztynie. Tym razem na sztuk? "Prywatna klinika" /John Chapman i Dave Freeman/ w re?yserii Jerzego Bo?czaka. ... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl