Kronika UTW

2018.06.08 Dwudniowe forum po?wi?cone roli kobiet w ?yciu spo?ecznym
Rok 2018 jest rokiem kobiet. W zwi?zku z tym Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku "M?odzi Duchem" zorganizowa? konferencje-forum po?wi?cone kobiecie. Forum odby?o si? 8-9 czerwca 2018r w Garncarskiej Wiosce w Kamionce... [więcej]

2018.06.07 Warsztaty naukowe na UWM w Olsztynie
7 czerwca 2018 roku pojechali?my na kolejne warsztaty naukowe na UWM w Olsztynie. W ramach projektu uczestniczyli?my w zaj?ciach prowadzonych przez kadr? naukowców Wydzia?u Nauk Spo?ecznych UWM w Olsztynie w... [więcej]


2018.05.26 VII Przegl?d Chórów UTW w I?awie
26 maja 2018 r. w I?awie w Amfiteatrze im. Luisa Amstronga spotka?o si? 15 chórów UTW Warmii i Mazur na VII Przegl?dzie Chórów UTW. W?ród roz?piewanych seniorów nie zabrak?o równie?... [więcej]

2018.05.24 Warsztaty naukowe na UWM w Olsztynie
24 maja 2018 roku odby? si? kolejny wyjazd do UWM w Olsztynie w ramach realizowanego przez t? uczelni? projektu "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku" 24 osobowa grupa studentów wzi??a udzia?... [więcej]


2018.05.19 W?drówka w rejonie Koszelewek
19 maja 2018 r. W?drowna Grupa Krajoznawcza przesz?a przez teren U?ytku Ekologicznego Koszelewki oko?o 7,5 km. By?a to w?drówka w rejonie Koszelewek, mostek nad Welem i jezioro Zakrocz. ... [więcej]

2018.05.14 Wyk?ad "Mokrad?a-cud natury"
14 maja 2018r. wys?uchali?my obszernego wyk?adu "Mokrad?a-cud natury", który wyg?osi? prac. naukowy UWM w Olsztynie dr hab. in?. Jan Pawluczuk z Katedry Gleboznawstwa w ramach projektu "UWM w Olsztynie otwiera... [więcej]


2018.05.12 VI Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Studentów UTW-Nowe Miasto Lubawskie
Na imprez? przybyli studenci z Dzia?dowa, Lidzbarka Welskiego,Nowego Miasta Lubawskiego oraz seniorzy z Jamielnika i Mszanowa. W marszu wzi??o udzia? ponad 70 osób. Go?cie z Dzia?dowa i Lidzbarka wczesne przedpoludnie... [więcej]

2018.05.12 Turniej strzelecki UTW w Lidzbarku
12 maja 2018 r. odby? si? w Lidzbarku Turniej strzelecki Uniwersytetów Trzeciego Wieku.Uczestniczyli w nim: UTW Lidzbark, UTW Nowe Miasto Lubawskie, UTW Nidzica i UTW Dzia?dowo.I miejsce zaj?? Lidzbark, II... [więcej]


2018.04.23 Rajski ogród w Kamionce
23 kwietnia grupa studentów z naszego UTW pojecha?a do Kamionki , gdzie ze studentami z UTW z Nidzicy pracowali?my robi?c wiosenne porz?dki w Rajskim Ogrodzie.Rajski Ogród jest najwi?kszym na Mazurach... [więcej]

2018.04.23 Teatr przy stoliku-Zabierz mnie na ksi??yc
Kolejna gratka dla mi?o?ników sztuki czytanej. Tym razem sztuk? "Zabierz mnie na ksi??yc" przedstawili aktorzy aktorzy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Alicja Kocha?ska i Katarzyna Kropid?owska.Sztuka opowiada o dwóch... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl