Kronika UTW

2015.09.28 "Teatr przy stoliku" w MBP w Dzia?dowie
28 wrze?nia 2015r. w MBP w Dzia?dowie mia? miejsce"Teatr przy stoliku". Aktorzy Wies?awa Szyma?ska-Niemaszek i Andrzej Czarkowski z Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie odczytali sztuk? A. Fredry "?wieczka zgas?a".... [więcej]

2015.09.26 Rajd pieszy"Po z?oty li?c jesieni 2015"
26 wrze?nia 2015 r. na dworcu PKP w Dzia?dowie spotkali si? mi?o?nicy pieszych w?drówek i Nordic Walkingu. W?ród nich tak?e cz?onkowie UTW. Uczestnicy rajdu do I?owa dojechali poci?giem Tam czeka?a... [więcej]


2015.09.17 Rewizyta DKK z Reszla
17 wrze?nia 2015r przyjecha?y z rewizyt? panie z DKK w Reszlu. Cz?onkowie naszego DKK przyj?li grup? bardzo serdecznie. Wspólnie zwiedzano Interaktywne Muzeum Pa?stwa Krzy?ackiego. Marian Odachowski przedstawi? Paniom histori? Dzia?dowa... [więcej]

2015.09.15 VI Spartakiada seniorów w MOSiR w Dzia?dowie
We wtorek 15.09.2015r. na dzia?dowskim stadionie odby?a si? szósta Spartakiada seniorów. Adresatami tego wydarzenia by?y osoby w wieku 50+, optymistycznie nastawione do ?ycia. Uczestnicy rywalizowali w kilku konkurencjach takich jak... [więcej]


2015.09.02 Wycieczka "Piastowskim szlakiem"
W dniach 2-6 wrze?nia 2015r. odby?a si? wycieczka "Piastowskim szlakiem" po??czona z Lednic? dla seniorów.Byli?my w Strzelnie, Gnie?nie,Poznaniu, Kórniku, Rogalinie, gdzie d?by jeszcze stoj?, chocia? nasz "Lech" w coraz gorszej... [więcej]

2015.08.08 Festiwal Kultury Kresowej w Mr?gowie
8 sierpnia byli?my w Mr?gowie 21 koncercie galowym Festiwalu Kultury Kresowej. Koncert ten od wielu lat cieszy si? duz? popularno?ci? w?ród naszych studentów. ... [więcej]


2015.06.27 Wycieczka do Pogorzelicy
W dniach 20.06-27.06.2015r studenci UTW pojechali na wycieczk? do Pogorzelicy. Po drodze zwiedzili kamienne kr?gi Odry. Oprócz aktywnego wypoczynku w Pogorzelicy nasi studenci zwiedzili zachodnie Pomorze a? po ?winouj?cie. Wrócili... [więcej]

2015.06.18 Zako?czenie roku akademickiego
Uroczyste zako?czenie roku akademickiego odby?o si? w MDK w Dzia?dowie. Go?cmi naszej uroczysto?ci byli prorektor Tadeusz Pawlus, dr Anna Prusik-dziekan wydzia?u socjologii i pedagogiki WSIiE , wicestarosta Marian Brandt, radna... [więcej]


2015.05.30 Chór "Cantiamo" na IV Przegl?dzie Chórów UTW w I?awie
Chór "Cantiamo" znów sta? si? wizytówka naszego UTWz ktróej mo?emy by? dumni. . Uczestnicz?c w IV Przegl?dzie Chórów UTW w I?awie po raz kolejny swoim wyst?pem przed publiczno?ci? wyró?ni? si?... [więcej]

2015.05.22 Wycieczka do ?owicza, Nieborowa i ?odzi
22 maja 2015r. zorganizowali?my wycieczk? do ?owicza, Nieborowa, Arkadii i ?odzi. W ?owiczu i Nieborowie podziwiali?my zabytki, w Arkadii zwiedzali?my pozosta?o?ci parku renesansowego. Wieczorem w Teatrze Muzycznym w ?odzi obejrzeli?my... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl