Kronika UTW

2009.09.09 Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w ?ebie
W dniach od 9 wrze?nia do 3 pa?dziernika 2009r.s?uchacze UTW uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym w ?ebie.Zakwaterowani w o?rodku wypoczynkowym"Mazowsze" korzystali z pi?knej pogody i licznych zabiegów.Wrócili wypocz?ci i zadowoleni. ... [więcej]

2009.08.25 70 rocznica wybuchu IIwojny ?wiatowej
Z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej, cz?onkowie UTW z?o?yli kwiaty i zapalili znicze w ho?dzie Poleg?ym w Dzia?dowie, I?owie, Bia?utach, Uniszkach i Komornikach ... [więcej]


2009.08.25 Wycieczka do Chorwacji
W dniach od 25 sierpnia do 5 wrze?nia 2009r. s?uchacze UTW wybrali si? na wycieczk? do Chorwacji. Wycieczk? organizowa? UTW Olsztyn. ... [więcej]

2009.06.21 Wycieczka do Trójmiasta i Opery Ba?tyckiej
50 osobowa grupa s?uchaczy UTW uczestniczy?a w wycieczce do Trójmiasta. Zwiedzano mi?dzy innymi: starówk? Gda?ska, bazylik? Mariack? w Gda?sku, molo w Sopocie i katedr? w Oliwie. Wieczorem s?uchacze... [więcej]


2009.06.18 zako?czenie roku akademickiego 2008/09
W czwartek,18 czerwca 2009r. w restauracji"?witezianka" w Rybnie uroczy?cie zako?czono 4 ju? rok akademicki.W uroczysto?ci udzia? wzi??a Kanclerz z WSIiE-dr Teresa Malec i mgr M.D?browski.By?o podsumowanie tegorocznych dzia?a?,podzi?kowania dla prowadz?cych... [więcej]

2009.06.13 10lecie Caritasu
13 czerwca 2009r. dzia?dowski Caritas obchodzi? 10lecie swojej dzia?alno?ci.Ks.Zdzis?aw Syldatk - dyrektor Caritasu,zaprosi? prezes Krystyn? Mroczkowsk? i grup? wolontariuszy by podzi?kowa? za bezinteresown? prac? w Ognisku Wychowawczym. Do grupy... [więcej]


2009.05.21 Wycieczka do Szczecina i Kopenhagi
W dniach 21-25 maja s?uchacze UTW pojechali na pi?ciodniow? wycieczk? do Szczecina i Kopenhagi.W stolicy Danii zwiedzali starówk?,widzieli zmian? warty przed pa?acem królewskim,p?yn?li statkiem i zwiedzili browar Carlsberg. W Szczecinie... [więcej]

2009.05.19 Wyk?ad Moniki Soboty
"Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej" to temat wyk?adu jaki wyg?osi?a p.Monika Sobota z WSIiE w Olsztynie do s?uchaczy UTW. Wyk?ad by? niezwykle interesuj?cy i przybli?y? obecnym niektóre osobisto?ci ze ?wiata polityki.... [więcej]


2009.04.24 IX Lidzbarski Rajd Martyrologii
W dniach 24-26 kwietnia odby? si? IX Lidzbarski Rajd Martyrologii. W rajdzie udzia? wzi??o ponad 200 osób. Na tras? licz?c? 10 km wyruszy?o 12 ekip,w?ród których znale?li si? cz?onkowie sekcji... [więcej]

2009.03.24 Wyk?ad dr Romana Sokulskiego
W sali konferencyjnej CKU s?uchacze UTW wys?uchali wyk?adu dr Romana Sokulskiego z WSIiE TWP w Olsztynie pt:"Polskie prawo i mi?dzynarodowe dokumenty prawne dotycz?ce kszta?cenia ustawicznego". ... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl