Kronika UTW

2008.10.22 Inauguracja
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/09 Wyk?ad Tadeusza Szambory pt : "Pogrom Mazurów na Dzia?dowszczy?nie w 1945... [więcej]

2008.09.20 spotkanie z prof.J. Bralczykiem
S?uchacze UTW uczestniczyli w spotkaniu z prof. J. Bralczykiem. Spotkanie zorganizowa?a Dzia?dowska Agencja Rozwoju w CKU z okazji inauguracji projektu "Nauka dla Nauczyciela" ... [więcej]


2008.08.16 sp?yw kajakowy
Dla cz?onków UTW odby? si? V Sp?yw Kajakowy po Dzia?dówce na trasie Kadyki - Kurki. Wszyscy dop?yn?li do celu :) ... [więcej]

2008.08.15 rajd rowerowy
Odby? si? Rajd Rowerowy na trasie : Dzia?dowo - Burkat - Filice - S?kowo - Turza Wielka - Rutkowice - Skurpie - Dzia?dowo . Ok. 30 km ... [więcej]


2008.08.14 spacer po Dzia?dowie
Z okazji 664 rocznicy nadania praw miejskich naszemu Miastu - Sekcja krajoznawczo - turystyczna wspólnie z Towarzystwem Mi?o?ników Ziemi Dzia?dowskiej zorganizowa?a "Spacer po Dzia?dowie" ... [więcej]

2008.07.12 rajd pieszy
Odby? si? Rajd Pieszy "Szlakiem zabytków kultury naszego rejonu" - Gródki - Prze??k - P?o?nica - Turza Ma?a - Murawki - Koszelewy - Tuczki. Organizatorami Rajdu byli: Towarzystwo Mi?o?ników... [więcej]


2008.06.19 zako?czenie roku akademickiego
W Lidzbarku Welskim w "O?rodku Parkowy" zako?czyli?my rok akademicki 2007/2008.W ?wietnych humorach i przy pi?knej pogodzie :) ... [więcej]

2008.06.09 wyk?ad
Odby? si? wyk?ad prof. dr Kaliny Bartnickiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Wyk?ad dotyczy? dziejów uniwersytetów w Polsce ... [więcej]


2008.05.29 wycieczka
Cz?onkowie UTW wyjechali na trzydniow? wycieczk? do Puszczy Bia?owieskiej ... [więcej]

2008.05.09 wycieczka
S?uchacze UTW pojechali na Koncert Symfoniczny do Mazursko - Warmi?skiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie ... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.04.25 Koncert Wiedenski
Serdecznie zapraszamy na Koncert Wiedenski, ktory odbedzie sie 25 kwietnia 2020 roku o godzinie 17-tej w auli UWM w Olsztynie .Najwieksze przeboje Johanna Straussa , najpiekniejsze arie i duety... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl