Kronika UTW

2012.11.20 Zumba
Powsta?a nowa sekcja - taneczno-aerobikowa - ZUMBA. Zaj?cia odbywaj? si? dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek - godz.12,00) w Si?owni u Jacka, na ul.Aleksandra Or?owskiego 23. Zg?osi?o si? 25 osób.... [więcej]

2012.10.16 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki
Dnia 16 pa?dziernika 2012 odby?o si? pierwsze w Roku Akademickim 2012/2013 spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki. S?owo wst?pne wyg?osi?a kol Barbara Ch?dzy?ska. Tematem spotkania... [więcej]


2012.04.17 Konferencja UTW Warmii i Mazur
W dniach 16,17 kwietnia odby?a si? w Dzia?dowie Konferencja UTW Warmii i Mazur.Konferencj? zorganizowano z okazji Europejskiego Roku Aktywno?ci Seniorów i Wspó?pracy Mi?dzypokoleniowej oraz Roku UTW. Patronat sprawowa? marsza?ek... [więcej]

2012.02.27 Wyk?ad dr Zbigniewa Kopacza "Prawo osobowe - wybrane zagadnienia administracyjno-prawne".
Dr Zbigniew Kopacz z WSIiE TWP w Olsztynie wyg?osi? dla s?uchaczy UTW ciekawy wyk?ad pt: „Prawo osobowe. Wybrane zagadnienia administracyjno-prawne. " Dzi?kujemy. ... [więcej]


2012.02.27 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze .
W dniu 27 lutego odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze cz?onków UTW. Przyj?to nowy Statut Stowarzyszenia . Wybrano tez nowe w?adze. Na miejsce Krystyny Mroczkowskiej która zrezygnowa?a z funkcji Prezesa, nowym... [więcej]

2012.02.16 Tradycyjna zabawa Karnawa?owa UTW w restauracji "Wkra"
16 lutego o godz. 17.00 rozpocz??a si? tradycyjna coroczna zabawa karnawa?owa UTWw restauracji „Wkra”. W zabawie uczestniczy?o kilkadziesi?t osób. Wszyscy bawili si? szampa?sko przy ?ywej muzyce zespo?u J.Rochonia.... [więcej]


2012.02.13 Spotkanie Klubu Mi?osników Opery i Operetki.
Odby?o sie kolejne spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki . cz?onkowie Klubu obejrzeli operetk? "Student ?ebrak" Karla Millockera w dniu 13.02.2012 o godz 9,00 w ma?ej sali widowiskowej Miejskiego... [więcej]

2012.02.08 Wyjazd do Teatru Wielkiego i Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie
Cz?onkowie UTW wyje?d?ali tym razem do Warszawy gdzie obejrzeli wystawy w Centrum Nauki "Kopernik" a wieczorem spektakl "Madame Butterflay" G. Pucciniego w Operze Narodowej Teatru Wielkiego. ... [więcej]


2012.02.01 Spotkanie Klubu Mi?o?ników opery i operetki.
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki spotka? sie w dniu 30 stycznia 2012r o godz. 9,00 na prelekcji o operze "Koronacja Poppei" Claudio Monteverdiego w sali muzycznej Miejskiego Domu Kultury.... [więcej]

2012.01.18 Spotkanie Klubu Mi?o?ników opery i operetki.
18.01.2012 o godz 9,00 w sali muzycznej MDK odby?o si? I-sze w roku 2012 spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki . W programie prelekcja i pokaz operetki Johana... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl