Kronika UTW

2009.02.23 Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze
Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze Cz?onków UTW.Po wys?uchaniu sprawozda? z dzia?alno?ci Zarz?du UTW,Komisji Rewizyjnej,S?du Kole?e?skiego i finansowego-przyst?piono do wyborów:prezesa,cz?onków Zarz?du,Komisji Rewizyjnej i S?du Kole?e?skiego. W sk?ad Zarz?du UTW weszli:... [więcej]

2009.02.19 karnawa?
Zabawa karnawa?owa w restauracji "Wkra" ... [więcej]


2009.01.21 wyk?ad
Wyk?ad mgr Aleksandry Korzeniewskiej pt.:"Oczekiwania osób starszych w aspekcie dzia?alno?ci Uniwersytetu Trzeciego Wieku". Jest to praca magisterska napisana przez p. Aleksandr? w oparciu o dzia?alno?? naszego Uniwersytetu ... [więcej]

2009.01.17 wycieczka
Wycieczka do Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie na sztuk? pt."Starsi Panowie Dwaj Wespó? Zespó?" ... [więcej]


2008.12.10 Wigilia
Wyk?ad Waldemara Mierzwy na temat ksi??ki "Smak Mazur" Wigilia s?uchaczy UTW w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego.A po wyk?adzie - kol?dy i pastora?ki w wykonaniu cz?onków Sekcji wspólnego ?piewania. Op?atek i ?yczenia... [więcej]

2008.11.27 andrzejki
Spotkanie andrzejkowe w restauracji "Wkra" ... [więcej]


2008.10.22 Inauguracja
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/09 Wyk?ad Tadeusza Szambory pt : "Pogrom Mazurów na Dzia?dowszczy?nie w 1945... [więcej]

2008.09.20 spotkanie z prof.J. Bralczykiem
S?uchacze UTW uczestniczyli w spotkaniu z prof. J. Bralczykiem. Spotkanie zorganizowa?a Dzia?dowska Agencja Rozwoju w CKU z okazji inauguracji projektu "Nauka dla Nauczyciela" ... [więcej]


2008.08.16 sp?yw kajakowy
Dla cz?onków UTW odby? si? V Sp?yw Kajakowy po Dzia?dówce na trasie Kadyki - Kurki. Wszyscy dop?yn?li do celu :) ... [więcej]

2008.08.15 rajd rowerowy
Odby? si? Rajd Rowerowy na trasie : Dzia?dowo - Burkat - Filice - S?kowo - Turza Wielka - Rutkowice - Skurpie - Dzia?dowo . Ok. 30 km ... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl