2024.02.28 - Walne Zebranie Sprawozdawcze UTW


28 lutego 2024 roku w auli CKU w Działdowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków UTW. Zebranie poprowadził Jerzy Giezek, na protokolanta powołano Janinę Zyznowską. Prezes Krystyna Wasiak przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności uniwersytetu za 2023 rok. Zebrani słuchacze wysłuchali sprawozdania finansowego z działalności UTW za rok 2023, sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023, sprawozdania Sądu Koleżeńskiego. Następnie odbyło się głosowanie i przyjęcie uchwał zatwierdzających powyższe sprawozdania oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2023 .

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2024.10.26 Wyjazd do Flharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie
Zarezerwowaliśmy dwa terminy wyjazdu do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej na koncerty październikowe. Mamy możliwość wyboru. 21 października 2024 r godz. 18.30 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej odbędzie się koncert „Perły Muzyki... [więcej]

Galeria

Wycieczka- Rypin i Szafarnia. Wycieczka jednodniowa do Rypina i do Szafarni.
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl