Komunikaty Zarządu UTW

2016.11.30 Zapisy uzupe?niajace do Sekcji Zumba
Sekcja Zumby og?asza zapisy uzupe?niaj?ce na zaj?cia we wtorki i czwartki w si?owni „U Jacka“. Zaj?cia prowadzi Asia Berestowska. Zapisy przyjmuje Krystyna Wasiak i cz?onkowie... [więcej]

2016.11.28 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na spektakl "Maria Stuart" Shillera
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 11 listopada o godz 10,00 na spektakl "Maria Stuart" Shillera , w Miejskim Domu Kultury przy ul Wolno?ci 64. Porównamy... [więcej]


2016.11.17 Przyjmujemy wst?pne zapisy na wycieczk? na Dolny ?l?ski i do Drezna - 24 do 28 maj 2017r.
Wycieczka na Dolny ?l?sk i do Drezna - pierwsze?stwo maj? osoby z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci ... [więcej]

2016.11.16 Wyjazd do Teatru Wybrze?e na sztuk? "Maria Stuart" Shillera - godz 11,30 z parkingu przy markecie RAST
Przyjmujemy zapisy na wyjazd do Teatru Wybrze?e na sztuk? Shlillera "Maria Stuart" w dniu 16 listopada. Koszt wyjazdu 100z? od osoby . Zapisy w biurze UTW przy Placu Biedrawy 1,... [więcej]


2016.11.14 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na spektakl "ALCINA" G.F.Haendla
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 14 listopada o godz 10,00 na spektakl operowy pt: "ALCINA" Georga Frriedricha Haendla. Spotkanie w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury przy ul... [więcej]

2016.11.12 Zapraszamy na rajd pieszy z okazji ?wieta Niepodleg?osci
12 listopada zapraszamy na rajd pieszy z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci do rezerwatu „Piekie?ko“ i szlakiem nadwelskim. Trasa ?rednio trudna, wymagane odpowiednie obuwie. Koszt transportu... [więcej]


2016.11.10 DKK zaprasza
10 listopada o godz. 16,30 zapraszamy na kolejne spotkanie DKK w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Romy Ligockiej „Dobre... [więcej]

2016.11.07 Wyk?ad prof dr Marka Chamota z WSG w Bydgoszczy "Polska Droga do niepodleg?osci ...."
Zapraszamy w dniu 7 listopada br o godz 10,00 - do auli CKU przy ul Polnej 11a w Dzia?dowie na wyk?ad pt: „Polska droga do niepodleg?o?ci -... [więcej]


2016.11.02 Akcja reklamowa NESTLE - Próbki produktów beda rozdawane bezp?atnie
Przed wyk?adem w dniu 7 listopada od godz 9,30 do godz 10 , Firma Nestle b?dzie prowadzi?a kampani? reklamow? produktów ?ywno?ciowych. Przedstawiciele firmy b?d? nieodp?atnie rozdawali s?uchaczom UTW próbki produktów... [więcej]

2016.10.27 Apel o regulowanie sk?adek cz?onkowskich
Apeluj? o regulowanie sk?adek cz?onkowskich zarówno zaleg?ych jak i bie??cych . Sk?adki s? koniecznie potrzebne na bie??ce finansowanie dzia?alno?ci statutowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Antoni... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl