Komunikaty Zarządu UTW

2015.02.24 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Obecno?? cz?onków obowiazkowa.
24 lutego zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze cz?onków UTW. Zebranie odb?dzie si? o godz. 9,30 w I-ym terminie lub o godz. 10,00 – II termin. W... [więcej]

2015.02.23 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na musical " Les Miserables" na motywach powiesci W. Hugo 'N?dznicy"
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza dnia 23 lutego o godz 10,00 do ma?ej sali widowiskowej Starego Domu Kultury na musical " Les Miserables" na motywach powie?ci W. Hugo 'N?dznicy".... [więcej]


2015.02.19 Wyjazd do Olsztyna na Gal? Piosenki Biesiadnej ; 20 lat. - Koncert Odwo?any!!!
19 lutego o godz. 14,00 z parkingu przy bazarze nast?pi wyjazd do Olsztyna na Gal? Piosenki Biesiadnej – 20 lat. ... [więcej]

2015.02.12 Wyk?ad w sali Konferencyjnej UM
12 lutego o godz. 17,00 w sali konferencyjnej UM na zamku odb?dzie si? wyk?ad otwarty dr hab. Marka Radocha /UWM w Olsztynie/ pt. Potrawy i napoje na stole krzy?ackim. ... [więcej]


2015.02.12 Zabawa karnawa?owa w restauracji Wkra.
12 lutego o godz. 17,00 zapraszamy na zabaw? karnawa?ow? do restauracji „Wkra”. Koszt 40 z? od osoby. Zapisy i informacje Henryk ?wi?tkowski. ... [więcej]

2015.02.09 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na Oper? "Wolny Strzelec" Karla M Webera
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na Oper? "Wolny Strzelec" Karla M Webera w dniu 9 lutego o godz 10,00 w ma?ej sali widowiskowej Starego Domu Kultury. ... [więcej]


2015.02.07 Przyjmujemy zapisy na wycieczk? Piastowskim szlakiem /Pozna? i okolice/
Przyjmujemy zapisy na wycieczk? Piastowskim szlakiem /Pozna? i okolice/ po??czon? z pielgrzymk? na Lednic? dla seniorów 5 wrze?nia. Termin wycieczki: 2-6 wrze?nia, koszt ok. 500 z? osoba.... [więcej]

2015.02.06 Uwaga melomani! Planowany wyjazd na koncert do filharmonii 6 lutego zosta? odwo?any.
Uwaga melomani! Planowany wyjazd na koncert do filharmonii 6 lutego zosta? odwo?any. Osoby zapisane otrzymaj? zwrot pieni?dzy lub maj? pierwsze?stwo w zapisie na ... [więcej]


2015.02.05 DKK zaperasza
5 lutego o godz. 16,30 DKK zaprasza na kolejne spotkanie w siedzibie MBP ul. Wolno?? 64. Omawia? b?dziemy ksi??ki: „Uk?ad nerwowy” Agnieszki Gil oraz... [więcej]

2015.01.30 Z braku ch?tnych rezygnujemy z wycieczki na Bia?oru?. Przyjmujemy zapisy na wycieczk? Piastowskim szlakiem /Pozna? i okolice/
Z braku ch?tnych rezygnujemy z wycieczki na Bia?oru?. Przyjmujemy zapisy na wycieczk? Piastowskim szlakiem /Pozna? i okolice/ po??czon? z pielgrzymk? na Lednic? dla seniorów 5... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl