Komunikaty Zarządu UTW

2015.02.05 DKK zaperasza
5 lutego o godz. 16,30 DKK zaprasza na kolejne spotkanie w siedzibie MBP ul. Wolno?? 64. Omawia? b?dziemy ksi??ki: „Uk?ad nerwowy” Agnieszki Gil oraz... [więcej]

2015.01.30 Z braku ch?tnych rezygnujemy z wycieczki na Bia?oru?. Przyjmujemy zapisy na wycieczk? Piastowskim szlakiem /Pozna? i okolice/
Z braku ch?tnych rezygnujemy z wycieczki na Bia?oru?. Przyjmujemy zapisy na wycieczk? Piastowskim szlakiem /Pozna? i okolice/ po??czon? z pielgrzymk? na Lednic? dla seniorów 5... [więcej]


2015.01.26 Wyjazd do filharmonii warmi?sko-mazurskiej na spektakl teatralny ;Biznes; John Chapman i Jeremy Lloyd.
26 stycznia 2015 r. o godz. 16,00 z parkingu przy bazarze nast?pi wyjazd do filharmonii warmi?sko-mazurskiej na spektakl teatralny „Biznes” John Chapmana i Jeremy... [więcej]

2015.01.26 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na Operetk? "Gondolierzy" A.Suliwana.
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na Operetk? "Gondolierzy " Artura Suliwana w dniu 26.01.2015 o godz 11,00 w ma?ej sali "starego" Domu Kultury Spotkanie otwarte -... [więcej]


2015.01.20 Wycieczka na Bia?oru? - zapisy ch?tnych.
W dniach 10 -14 wrze?nia planowana jest 5 dniowa wycieczka na Bia?oru?. Koszt ok. 1100 z? od osoby. Potrzebny jest paszport. Wst?pne zapisy przyjmuj? cz?onkowie zarz?du na dy?urach, pierwsza... [więcej]

2015.01.13 Wyk?ad prof dr hab Zbigniewa Szwejkowskiego z UWM w Olsztynie.
W dniu 13 stycznia 2015 r zapraszamy na wyk?ad Prof dr hab Zbigniewa Szwejkowskiego pt: "Zrównowa?ony rozwój szans? przetrwania wspó?czesnej cywilizacji." Wyk?ad odb?dzie si? w auli CKU... [więcej]


2015.01.12 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na Oper? "Otello" Giuseppe Verdiego
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na Oper? "Otello" Giuseppe Verdiego w dniu 12.01.2015 o godz 11,00 w ma?ej sali "starego" Domu Kultury Spotkanie otwarte - zapraszamy... [więcej]

2014.12.16 Spotkanie op?atkowe
Zarz?d UTW zaprasza wszystkich cz?onków na tradycyjne spotkanie op?atkowe które odb?dzie si? w dniu 16.12 w auli CKU na ul Polnej 11a zaraz po wyk?adzie (ok godz 11,30) ... [więcej]


2014.12.16 Wyk?ad mgr Joanny Szyma?skiej z UWM w Olsztynie pt:Unia Europejska - jak d?ugo b?dzie jeszcze bi?o serce Europy? (PE, Europa Regionów, co wiemy o s?siadach?)
W dniu 16 grudnia o godz 10,00 w auli CKU przy ul Polnej 11a zapraszamy na wyk?ad mgr Joanny Szyma?skiej pt: Unia Europejska - jak d?ugo b?dzie jeszcze bi?o serce... [więcej]

2014.12.09 Zapisy na wycieczke do Pogorzelicy.
W dniach 20-27 czerwca 2015 r. planowana jest wycieczka /pobyt/ do O?rodka „Komandor” w Pogorzelicy. Koszt ok. 600 z? od osoby. Informacje i zapisy Marian... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl