Komunikaty Zarządu UTW

2012.02.27 Wyk?ad dr Zbigniewa Kopacza "Prawo osobowe - wybrane zagadnienia administracyjno-prawne".
27.02.2012 o godz 10,00 w auli CKU przy ul . Polnej 11a odb?dzie si? wyk?ad otwarty dr Zbigniewa Kopacza "Prawo osobowe - wybrane zagadnienia administracyjno-prawne". Zapraszamy . ... [więcej]

2012.02.25 Wycieczka w Góry ?wietokrzyskie 21-25 maja 2012r
W dniach 21-25 maja zapraszamy na wycieczk? w Góry ?wi?tokrzyskie. Program na podsstronie Sekcji Krajoznawczo-Turystycznej oraz w biurze UTW. Zapisy Kol. Jerzy D?browski i Jerzy Giezek. Koszt ok. 500 z?.... [więcej]


2012.02.17 Wyjazd na basen
17 lutego Sekcja P?ywacka „Delfin” zaprasza na basen do M?awy ... [więcej]

2012.02.16 Zabawa Karnawa?owa s?uchaczy UTW
16 lutego o godz. 17.00 zapraszamy na tradycyjn? zabaw? karnawa?ow? w restauracji „Wkra”. Zapisy i informacj? Kol. Jerzy D?browski i Jerzy Giezek. Koszt 30... [więcej]


2012.02.13 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na operetk? "Student ?ebrak" Karla Millockera
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na operetk? "Student ?ebrak" Karla Millockera w dniu 13.02.2012 o godz 9,00 w ma?ej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. ... [więcej]

2012.02.08 Wyjazd do Teatru Wielkiego i Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie
W dniu 8 lutego o godz. 9.30 z parkingu przy zamku nast?pi wyjazd do Teatru Wielkiego w Warszawie. W programie ponadto wizyta w Centrum Nauki " Kopernik " – bilety... [więcej]


2012.02.03 Wyjazd na basen
3 i 17 lutego Sekcja P?ywacka „Delfin” zaprasza na basen do M?awy ... [więcej]

2012.02.02 Spotkanie DKK w kawiarni "Dolce Vita" o godz 17,00
W dniu 2 lutego o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Marka Edelmana „ I by?a mi?o??... [więcej]


2012.01.30 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na oper? "Koronacja Poppei" Claudio Monteverdiego
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 30 stycznia 2012r o godz. 9,00 na prelekcje o operze "Koronacja Poppei" Claudio Monteverdiego w sali muzycznej Miejskiego Domu Kultury. ... [więcej]

2012.01.25 Zapisy na turnusy rehabilitacyjne.
Zapraszamy do skorzystania z turnusów w O?rodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym „W?ókniarz” w Ustce w terminach: 14-28 04.2012 – 14 dni –... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl