Komunikaty Zarządu UTW

2012.03.08 Spotkanie Zarz?du UTW z Opiekunami i Kierownikami Sekcji
W dniu 8 marca o godz. 10.00 w ?wietlicy PCK przy ul. Ksi??odworskiej 23 odb?dzie si? robocze spotkanie cz?onków Zarz?du UTW oraz kierowników i opiekunów sekcji. Ze wzgl?du na wa?no??... [więcej]

2012.03.06 Dy?ury Cz?onków Zarz?du w Biurze UTW
Dy?ury cz?onków Zarz?du UTW pe?nione s? w czwartki w godz. 10-13 z wyj?tkiem 5 kwietnia / przed ?wi?tami/ kiedy biuro UTW b?dzie nieczynne. ... [więcej]


2012.03.05 Komunikat Zarz?du
Na pierwszym spotkaniu w dniu 1 marca Zarz?d UTW ukonstytuowa? si? w nast?puj?cym sk?adzie: Jerzy Giezek ... [więcej]

2012.03.05 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera "Fidelio" L.v. Beethowena.
5 marca o godz. 9,00 w ma?ej sali widowiskowej MDK odb?dzie si? spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki. W programie opera "Fidelio" Ludwiga van Beethowena. Zapraszamy... [więcej]


2012.03.02 Sekcja P?ywacka „Delfin” zaprasza na basen do M?awy
W dniach 2, 16 i 30 marca Sekcja P?ywacka „Delfin” zaprasza na basen do M?awy. ... [więcej]

2012.03.01 Spotkanie DKK w kawiarni "Dolce Vita" o godz 17,00
W dniu 1 marca o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? M. A. Shaffer... [więcej]


2012.02.27 Uwaga Kierownicy i Opiekunowie Sekcji
Kierownicy i opiekunowie sekcji proszeni s? o sporz?dzenie sprawozda? za I semestr i dostarczenie ich do biura UTW w terminie do 27 lutego. ... [więcej]

2012.02.27 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - Obecnos? cz?onków obowi?zkowa
W dniu 27 luty o godz. 9.30 w I -ym terminie i o godz. 11.00 w II – im terminie odb?dzie si? Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie cz?onków Stowarzyszenia UTW. Z uwagi... [więcej]


2012.02.27 Wyk?ad dr Zbigniewa Kopacza "Prawo osobowe - wybrane zagadnienia administracyjno-prawne".
27.02.2012 o godz 10,00 w auli CKU przy ul . Polnej 11a odb?dzie si? wyk?ad otwarty dr Zbigniewa Kopacza "Prawo osobowe - wybrane zagadnienia administracyjno-prawne". Zapraszamy . ... [więcej]

2012.02.25 Wycieczka w Góry ?wietokrzyskie 21-25 maja 2012r
W dniach 21-25 maja zapraszamy na wycieczk? w Góry ?wi?tokrzyskie. Program na podsstronie Sekcji Krajoznawczo-Turystycznej oraz w biurze UTW. Zapisy Kol. Jerzy D?browski i Jerzy Giezek. Koszt ok. 500 z?.... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl