Komunikaty Zarządu UTW

2012.03.25 12 kwietnia o godz. 17.00 w kawiarni „Dolce Vita” odb?dzie si? kolejne spotkanie DKK.
12 kwietnia o godz. 17.00 w kawiarni „Dolce Vita” odb?dzie si? kolejne spotkanie DKK. Przedmiotem dyskusji b?dzie ksi??ka Alana Bennetta „Czytelniczka znakomita” ... [więcej]

2012.03.16 Sekcja P?ywacka „Delfin” zaprasza na basen do M?awy
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na wyjazd do M?awy 16 i 30 marca ... [więcej]


2012.03.12 Wyk?ad F.Skibickiego : Historia dzia?dowskiego zamku.
12 marca o godz. 10.00 w auli DCKU przy ul. Polnej 11A odb?dzie si? wyk?ad Franciszka Skibickiego: „Historia dzia?dowskiego zamku. Okres budowy i rozkwitu”. Po wyk?adzie b?dzie mo?liwo?? nabycia ksi??ki... [więcej]

2012.03.10 Wycieczka w Góry ?wietokrzyskie 21-25 maja 2012r
W dniach 21-25 maja zapraszamy na wycieczk? w Góry ?wi?tokrzyskie. Program na stronie Sekcji Krajoznawczo-Turystycznej oraz w biurze UTW. Zapisy Kol. Jerzy D?browski i Jerzy Giezek. Koszt ok. 500 z?.... [więcej]


2012.03.08 ?yczenia z okazji Dnia Kobiet
Wszystkim Kole?ankom – s?uchaczkom UTW w Dzia?dowie panowie z Zarz?du z Prezesem Kol. Jerzym Giezkiem z okazji Dnia Kobiet sk?adaj? najserdeczniejsze ?yczenia. ... [więcej]

2012.03.08 Spotkanie Zarz?du UTW z Opiekunami i Kierownikami Sekcji
W dniu 8 marca o godz. 10.00 w ?wietlicy PCK przy ul. Ksi??odworskiej 23 odb?dzie si? robocze spotkanie cz?onków Zarz?du UTW oraz kierowników i opiekunów sekcji. Ze wzgl?du na wa?no??... [więcej]


2012.03.06 Dy?ury Cz?onków Zarz?du w Biurze UTW
Dy?ury cz?onków Zarz?du UTW pe?nione s? w czwartki w godz. 10-13 z wyj?tkiem 5 kwietnia / przed ?wi?tami/ kiedy biuro UTW b?dzie nieczynne. ... [więcej]

2012.03.05 Komunikat Zarz?du
Na pierwszym spotkaniu w dniu 1 marca Zarz?d UTW ukonstytuowa? si? w nast?puj?cym sk?adzie: Jerzy Giezek ... [więcej]


2012.03.05 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera "Fidelio" L.v. Beethowena.
5 marca o godz. 9,00 w ma?ej sali widowiskowej MDK odb?dzie si? spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki. W programie opera "Fidelio" Ludwiga van Beethowena. Zapraszamy... [więcej]

2012.03.02 Sekcja P?ywacka „Delfin” zaprasza na basen do M?awy
W dniach 2, 16 i 30 marca Sekcja P?ywacka „Delfin” zaprasza na basen do M?awy. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl