Komunikaty Zarządu UTW

2011.03.04 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen 4 i 18 marca 2011 r.
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen 4 i 18 marca 2011 r. ... [więcej]

2011.03.03 Zapisy na kursy i lektoraty
Zarz?d UTW przypomina, ?e nadal przyjmujemy zapisy na: - Kurs komputerowy dla zaawansowanych / obróbka fotografii/ - Lektorat j?zyka angielskiego dla pocz?tkuj?cych i zaawansowanych ... [więcej]


2011.02.28 Wyk?ad mgr. A. Korzeniewskiej z dziedziny transplantologi.
Po Walnym zebraniu Sprawozdawczym w Auli CKU,odb?dzie si? wyk?ad otwarty mgr. A. Korzeniewskiej z dziedziny transplantologi. Zapraszamy ... [więcej]

2011.02.28 Walne Zebranie Sprawozdawcze UTW w Dzia?dowie - Obecno?? cz?onków obowi?zkowa!!!
W auli CKU na ul Polnej odb?dzie si? coroczne WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE. Rozpocz?cie zebrania o godz; 9,30 - I termin i 10,00 - II termin. Z uwagi na... [więcej]


2011.02.24 Zaproszenie na bal karnawa?owy
W dniu 24 lutego o godz. 17.00 zapraszamy na bal karnawa?owy do „Wkry”. Zapisy i wp?aty 30 z? od osoby przyjmuje kol. Jerzy Giezek ... [więcej]

2011.02.15 Wyk?ad mgr Doroty Duchniewicz - Cz?api?skiej z WSIiE w Olsztynie
Wyk?ad mgr Doroty Duchniewicz - Cz?api?skiej, temat wyk?adu:" Psychologia pó?nej doros?o?ci - czyli o mo?liwo?ci pomy?lnego starzenia si?." ... [więcej]


2011.02.08 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery, Operetki, Baletu i Teatru.
W dniu 08.02. o godz 10,00 w sali 102 CKU na ul. Polnej 11a , odb?dzie si? kolejne Spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery, Operetki, Baletu i Teatru. W... [więcej]

2011.02.07 Wyk?ad - Szko?a Cukrzycy - dr Arkadisz Smolicz
II Wyk?ad z serii "Szko?a Cukrzycy o" odb?dzie w auli CKU przy ul Polnej 11a w dniu 07.02.2001 . Wyk?ad wyg?osi dr Arkadiusz Smolicz ... [więcej]


2011.01.31 Wyk?ad mgr. Franiszka Skibickiego pt: „Dzia?dowskie Jezioro”
W dniu 31 stycznia o godz. 10.00 w aulii CKU na ul Polnej 11, mgr Franciszek Skibicki przedstawi wyk?ad pt: „Dzia?dowskie Jezioro”. Wyk?ad otwarty dla wszystkich miewszka?ców Dzia?dowa. Zapraszamy... [więcej]

2011.01.28 Sprawozdanie finansowe za rok 2010 i Preliminarz bud?etowy na rok 2011 s? do wgl?du na stronie www.
Sprawozdanie finansowe za rok 2010 i Preliminarz bud?etowy na rok 2011 s? do wgl?du na stronie www, w zak?adce UTW w Dzia?dowie - Sprawozdania ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl