Komunikaty Zarządu UTW

2013.10.14 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Operetka Johanna Straussa "Zemsta Nietoperza".
Klub Mi?o?ników Teatru Opery i Operetki zaprasza na pierwsze spotkanie 14 pa?dziernika o godz. 9,00 w sali muzycznej MDK.W programie operetka Johanna Straussa "Zemsta Nietoperza" ... [więcej]

2013.10.09 Zajecia Sekcji Gimnastyki Rehabilitacyjnej
9 pa?dziernika o godz. 18.00 w sali gimnastycznej przy Zespole Szkó? Zawodowych ul. Pocztowa odb?d? si? pierwsze zaj?cia sekcji gimnastyki rehabilitacyjnej. ... [więcej]


2013.10.09 Sekcja Wspólne ?piewanie spotyka si? 9 pa?dziernika o godz. 10,00 w sali kameralnej MDK.
Sekcja Wspólne ?piewanie spotyka si? 9 pa?dziernika o godz. 10,00 w sali kameralnej MDK. ... [więcej]

2013.10.07 Sekcja Wzajemnej Pomocy rozpoczyna dzia?alnos? 07.10 o godz 10
Sekcja Wzajemnej Pomocy Zielarska i Medycyny Naturalnej rozpoczyna dzia?alno?? 7 pa?dziernika o godz. 10,00 w PCK. ... [więcej]


2013.10.04 Zapisy na zaj?cia Zumby, Kursy komputerowe o0raz lektoraty j?zyka angielskiego,niemieckiego i rosyjskiego.
W biurze UTW przyjmowane s? zapisy na: zaj?cia Zumby wspólne wyjazdy na basen w M?awie kurs komputerowy I stopnia dla pocz?tkuj?cych i zaawansowanych ... [więcej]

2013.10.03 Sekcja p?ywacka "Delfin" przyjmuje zapisy na wyjazdy na basen.
Sekcja P?ywacka „Delfin” og?asza przyjmowanie zapisów na wspólne wyjazdy na basen w M?awie. Zg?oszenia w trakcie czwartkowych dy?urów cz?onków Zarz?du w biurze UTW od 3 pa?dziernika w godz. 10-13. ... [więcej]


2013.10.03 Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza
1. Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza swoich cz?onków i sympatyków w dniu 3 pa?dziernika o godz. 17,00 do kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Frederique Deghelt „Babunia” ... [więcej]

2013.09.03 Wyjazd do Wiednia i Budapesztu - Przydzia? miejsc.
Uwaga: Wykaz przydzielonych miejsc w autokarze do Wiednia znajduje si? wza?aczniku do Zak?adki: Wa?ne wydarzenia ... [więcej]


2013.09.03 Wyjazd do Wiednia i Budapesztu
Uczestników wyjazdu do Czech, Wiednia i Budapesztu informuj? ze wyjazd nast?pi w dniu 3 wrze?nia o godz 4,30 z parkingu pod zamkiem. Wyje?d?aj?cy proszeni s? o przybycie do godz 4,20... [więcej]

2013.08.16 Sp?yw Kajakowy po Welu i Dzia?dówce
Sekcja Krajoznawcza zaprasza 16 - 17 sierpnia / pi?tek - sobota/ na sp?yw kajakowy po Welu oraz Dzia?dówce. Koszt ok. 50 PLN od osoby. Pocz?tek sp?ywu 16 sierpnia o godz.... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl