Komunikaty Zarządu UTW

2013.08.10 Wyjazd na Festiwal Kresowy w Mragowie
Wyjazd na koncert galowy Festiwalu Kresowego w Mr?gowie nast?pi 10 sierpnia o godz. 13,00 z parkingu przy zamku. ... [więcej]

2013.08.10 Zapraszamy na koncert galowy Festiwalu Kresowego w Mragowie
Zapraszamy na koncert galowy Festiwalu Kresowego, który odb?dzie si? 10 sierpnia w Mr?gowie. Koszt biletów i transportu wynosi 70 z? od osoby. Zapisy i wp?aty do 13 maja /ostateczny termin/... [więcej]


2013.08.09 II Wieczór piosenki biesiadnej.
9 sierpnia zapraszamy na II wieczór piosenki biesiadnej, który poprzedzi recital Andrzeja Ska?y. Biesiada odb?dzie si? w Parku Jana Paw?a II przy fontannie. Pocz?tek... [więcej]

2013.07.19 Zapraszamy na koncert Festiwalu Kultury Romskiej w Ciechocinku
Zapraszamy na koncert Festiwalu Kultury Romskiej w Ciechocinku w dniu 19 lipca. Koszt biletów i transportu wynosi 80 z? od osoby. Zapisy i wp?aty do 15 maja przyjmuje Kol.... [więcej]


2013.06.22 Rajd pieszy do Kl?czkowa
W dniu 22 czerwca zapraszamy na rajd pieszy do Kl?czkowa na zako?czenie pleneru rze?biarskiego. Zbiórka uczestników o godz. 15.00 na skrzy?owaniu ulic Olszty?skiej i Przemys?owej. ... [więcej]

2013.06.20 Wyk?ad i zako?czenie Roku akademickiego 2012/2013
Ostatni wyk?ad, który wyg?osi prof. M. Strzelewski oraz uroczyste zako?czenie roku akademickiego / w programie wyst?p chóru „Cantiamo”/ odb?dzie si? 20 czerwca w sali MDK. Po cz??ci oficjalnej nast?pi spotkanie... [więcej]


2013.06.17 Spotkanie orrganizacyjne wyje?d?ajacych na wycieczke do Wiednia i Budapesztu.
Spotkanie organizacyjne uczestników wycieczki do Wiednia i Budapesztu w dniu 17 czerwca o godz 11,00 w sali konferencyjnej Urz?du Miasta na zamku. W tym dniu b?d? te? przyjmowane uzupe?niaj?ce wp?aty... [więcej]

2013.06.10 Do Kierowników Sekcji i cz?onków UTW
Przypominam kierownikom sekcji o dostarczeniu sprawozda? do 10 czerwca. Cz?onkom UTW przypominam o obowi?zku uregulowania zaleg?o?ci oraz ... [więcej]


2013.06.10 Spotkanie wyjezdzajacych do Wiednia 17 czerwca o godz 11,00
Spotkanie organizacyjne uczestników wycieczki do Wiednia i Budapesztu w dniu 17 czerwca o godz 11,00 w sali konferencyjnej Urz?du Miasta na zamku. W tym dniu b?d? te? przyjmowane ostatnie wp?aty... [więcej]

2013.06.10 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera Giacomo Pucciniego "Cyganeria"
Klub Mi?o?ników Teatru Opery i Operetki zaprasza 10 czerwca o godz. 9,00 na oper? Giacomo Pucciniego „Cyganeria”. Spotkanie w ma?ej sali widowiskowej MDK. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl