Komunikaty Zarządu UTW

2014.10.27 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na Operetk? "Ksi??niczka Czardasza" Imre Kallmana.
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na I spotkanie w roku akademickim 2014/2015 w dniu 27.10.2014 o godz 8,30 w ma?ej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. W programie... [więcej]

2014.10.24 Zaj?cia lektoratu j?z. niemieckiego dla zaawansowanych.
2. 24 pa?dziernika o godz. 9,30 w ?wietlicy Caritas odb?d? si? pierwsze zaj?cia lektoratu j?z. niemieckiego dla zaawansowanych. ... [więcej]


2014.10.19 Zapisy do sekcji ,lektoratów i kursy komputerowe
Przyjmujemy zapisy do wszystkich sekcji i kó? oraz na kursy komputerowe, lektoraty i wyjazdy na basen do M?awy. ... [więcej]

2014.10.13 Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odb?dzie si? w dniu 13 pa?dziernika o godz. 10,00 w CKU przy ulPolnej 11a. Wyk?ad inauguracyjny pt:" WIELKA HISTORIA I WIELCY... [więcej]


2014.10.07 Odwo?ane spotkanie Sekcji Wzajemnej Pomocy
2. Planowane w dniu 7 pa?dziernika w ?wietlicy PCK pierwsze spotkania sekcji wzajemnej pomocy oraz zielarskiej i medycyny naturalnej zostaj? odwo?ane. ... [więcej]

2014.10.02 Komunikat Zarzadu UTW
. Przyjmujemy zapisy do wszystkich sekcji i kó? oraz na kursy komputerowe, lektoraty i wyjazdy na basen do M?awy ... [więcej]


2014.08.29 Wyjazd na imprez? integracyjn? w Rybnie z parkingu przy nowym targowisku
Wyjazd na imprez? integracyjn? Organizacji Pozarz?dowych w Rybnie w dniu 29.08 (piatek) o godz 15,00 z parkingu obok nowego targowiska (naprzeciwko marketu RAST) ... [więcej]

2014.08.10 Spotkanie Integracyjne Organizacji Pozarzadowych
Rada Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzia?dowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarz?dowych z osobami towarzysz?cymi na Spotkanie Integracyjne w Restauracji „?witezianka ”... [więcej]


2014.08.01 Wyjazd na Festiwal Kultury Romskiej w Ciechocinku
1 sierpnia zapraszamy na Festiwal Kultury Romskiej do Ciechocinka. Wyjazd nast?pi o godz. 8,00 z parkingu przy zamku. ... [więcej]

2014.08.01 Wyjazd na Festiwal Kultury Romskiej
W dniu 1 sierpnia zapraszamy cz?onków i sympatyków na wyjazd do Ciechocinka na Festiwal Kultury Romskiej. Koszt uczestnictw wynosi 80 z? od osoby. Pozosta?y ostatnie wolne miejsca. Zapisy i informacje... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl