Komunikaty Zarządu UTW

2015.08.08 8 sierpnia zapraszamy do Mr?gowa na Festiwal kultury kresowej
8 sierpnia zapraszamy do Mr?gowa na 20 jubileuszowy koncert galowy Festiwali Kultury Kresowej. Wyjazd nast?pi o godz. 15,00 z parkingu przy bazarze. ... [więcej]

2015.06.27 Konferencja Naukowa poswi?cona pami?ci Kurta Obitza.
27 czerwca o godz. 11,00 zapraszamy do DCKU na konferencj? naukow? po?wi?con? pami?ci Kurta Obitza. Marian Odachowski przyjmuje zapisy. ... [więcej]


2015.06.20 Wyjazd na wycieczk? do Pogorzelicy
20 czerwca o godz.8,00 z parkingu przy dworcu PKP/PKS nast?pi wyjazd na wycieczk? do Pogorzelicy. Program wycieczki na stronie UTW w zak?adce: Sekcja Turystyczna. Dodatkowa wycieczka do Stralsundu i... [więcej]

2015.06.18 Uroczyste zako?czenie roku akademickiego 2014/2015
Uroczyste zako?czenie roku akademickiego 2014/2015 odb?dzie si? 18 czerwca o godz. 10,00 w sali widowiskowej MDK, nast?pnie w restauracji „Przedzamcze” uroczysty obiad i dla ch?tnych zabawa.... [więcej]


2015.06.13 Wyjazd na wycieczk? objazdow? po powiecie dzia?dowskim
Wyjazd na wycieczk? objazdow? po powiecie dzia?dowskim dla cz?onków Chóru i TMZD nast?pi 13 czerwca o godz. 8,00 z parkingu przy bazarze k/Rasta. ... [więcej]

2015.06.11 DKK zaprasza na spotkanie
Spotkanie DKK odb?dzie si? 11 czerwca o godz.16,30 w MBP. Omawiana b?dzie ksi??ka Jill Mansell: „Nie tra?my ani chwili”. ... [więcej]


2015.06.09 Sekcja fotograficzna wyje?d?a na plener fotograficzny
9 czerwca o godz 14,00 wyje?d?amy z pod MDK na ul Wolno?ci busem na plener fotograficzny. Koszt ok 15 z?/1 osob? ... [więcej]

2015.06.08 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na musical "Love Neve Dies"
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza 8 czerwca o godz 10,00 do sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury (stary) przy ul Jagie?ly na musical "Love Neve Dies" , jest to ci?g... [więcej]


2015.05.31 Marsz nordic-walking i Festyn Rodzinny w I?owie
31 maja Wójt Gminy I?owo-Osada oraz GOKiS zapraszaj? na festyn rodzinny na stadionie w I?owie po??czony z marszem nordic walking. Wyjazd nast?pi poci?giem o godz. 13,15. Nale?y wykupi? bilet PKP... [więcej]

2015.05.30 Wyjazd Chóru "Cantiamo" do I?awy
30 maja o godz. 8,00 z parkingu przy bazarze k/Rasta nast?pi wyjazd Chóru „Cantiamo” do I?awy na Przegl?d Chórów UTW. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegladzie Chórów UTW
VIII Przeglad Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbyl sie 8 czerwca 2019 roku w ilawskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegladzie nie moglo zabraknac naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Impreza integracyjna organizacji pozarzadowych w Rybnie Impreza integracyjna organizacji pozarzadowych w Rybnie
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl