Komunikaty Zarządu UTW

2017.06.27 Atrakcyjne studia dla naszych dzieci i wnuków
_______________________________ Atrakcyjne studia dla naszych dzieci i wnuków Dbasz o swój rozwój? To wspaniale! Pomó? równie? rozwija? si? swoim dzieciom... [więcej]

2017.06.22 Wyjazd do Gdyni na Balet "Jezioro ?abedzie"
26 listopada organizujemy wyjazd do Gdyni na balet „Jezioro ?ab?dzie“ w wykonaniu s?ynnego Royal Moscow Ballet. Osoby zainteresowane prosimy o szybk? decyzj? i wp?at?... [więcej]


2017.06.15 Dy?ury w biurze UTW w czerwcu i wrze?niu . Lipiec i sierrpie? - przerwa wakacyjna.
Informuj? ?e czwartkowe dy?ury w biurze UTW przy Placu Biedrawy 1 (od godz 10 do 13 tej) odb?d? sie w dniach : 15 i 22 czerwca oraz 7, 14 ,21... [więcej]

2017.06.12 Wyk?ad oraz uroczyste zako?czenie zako?czenie roku akademickiego 2016/2017 po??czone z tradycyjn? zabaw? w dniu 12 czerwca.
Zako?czenie roku akademickiego 2016/2017 organizujemy w dniu 12 czerwca o godz 10,00 w auli CKU przy ul Polnej 11a. Uroczysto?ci odb?d? si? wg poni?szego scenariusza: ... [więcej]


2017.06.11 Rada Organizacji Pozarzadowych zaprasza na imprezy integracyjne wraz z rodzinami.
Rada Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzia?dowskiego zaprasza cz?onków Organizacji pozarz?dowych wraz z rodzinami na tradycyjn? imprez? integracyjn? w dniu 24 sierpnia 2017r. w Rybnie. Impreza g?ówna –... [więcej]

2017.06.08 Ostatnie w bie?acym Roku Akademickim spotkanie DKK
8 czerwca o godz. 16,30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odb?dzie si? ostatnie spotkanie DKK. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? ... [więcej]


2017.06.05 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na spektakl operetkowy "Gondolierzy" Arthura Suliwana
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza o godz 10,00 w dniu 5 czerwca 2017 do MDK przy ul Wolno?ci 64 na spektakl operetkowy "Gondolierzy" Arthura Suliwana. B?dzie to... [więcej]

2017.05.24 Wyjazd na wycieczk? na Dolny ?l?sk i do Drezna nast?pi 24 maja o godz. 5,00 z parkingu przy zamku.
Wyjazd na wycieczk? na Dolny ?l?sk i do Drezna nast?pi 24 maja o godz. 5,00 z parkingu przy zamku. ... [więcej]


2017.05.24 Zapraszamy na wycieczk? do Wroc?awia , Kotliny Jeleniogórskiej i Drezna - Program wycieczki
Przyjmowanie przedp?at od 2 lutego 2017 r. - W czwartki ; 2,9 i 16 go lutego przyjmowane b?d? wp?aty od osób z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci z listy podstawowej... [więcej]

2017.05.18 Zaproszenie na imprez? "Ruch to zdrowie"
21 maja o godz. 15,00 w Nowym Mie?cie Lubawskim odb?dzie si? impreza rekreacyjna „Ruch to zdrowie“ - marsz Nordic Walking. Zainteresowanych /uczestnicy pokrywaj?... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl