Komunikaty Zarządu UTW

2017.11.06 Wyk?ad dr Piotr Bystrzyckiego: "Emilia Sukiertowa-Biedrawina znana i nieznana"
Zapraszamy na wyk?ad w dniu 6 listopada o godz 10,00 do auli CKU przy ul Polnej 11a ... [więcej]

2017.10.26 Uwaga!!! Spotkanie kandydatów na kurs komputerowy - obeco?? obowiazkowa! -
Osoby zapisane na kurs komputerowy proszone s? o przyj?cie na spotkanie organizacyjne kursu w czwartek 26.10. o godz 10,30 - termin listopadowy i 11,30 termin grudniowy kursu . Z uwagi... [więcej]


2017.10.14 Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w P?o?nicy z okazji obchodów Europejskiego Dnia Seniora serdecznie zaprasza na spotkanie integracyjne
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w P?o?nicy z okazji obchodów Europejskiego Dnia Seniora serdecznie zaprasza na spotkanie integracyjne Kluby Seniora, Stowarzyszenia z Powiatu Dzia?dowskiego. W programie m.in... [więcej]

2017.10.09 Studentów UTW zapraszamy na uroczyst? obiado-kolacj? z udzia?em go?ci z Ukrainy.
Zarz?d UTW informuje o mo?liwo?ci wzi?cia udzia?u w uroczystej obiado-kolacji przy muzyce z udzia?em go?ci z Ukrainy po inauguracji Roku Akademickiego. Pocz?tek imprezy - godz 15,30 . Miejsce... [więcej]


2017.10.09 Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 i wyk?ad dr Kamili Wieczorek pt "?ladami Straussów"
Nowy Rok Akademicki 2017/2018 rozpoczniemy o godz 10,00 wyk?adem dr Wieczorek pt '?ladami Straussów" Zapraszamy ... [więcej]

2017.10.05 Nabór ch?tnych na szkolenie z obs?ugi komputara i smartfonów.
Uwaga. Na dy?urach w czwartki przyjmujemy zapisy ch?tnych na szkolenie: Szkolenia odb?d? si? z zakresu : - obs?ugi smartfonów, ( poczta , zdj?cia ) ... [więcej]


2017.10.03 Wycieczka do ?odzi - Program szczegó?owy
1 dzie? 3 pa?dziernika 8,00 wyjazd z Dzia?dowa z zatoki PKS przy zamku 130 km 10,30 W?oc?awek- katedra parking ul.... [więcej]

2017.10.03 Wycieczka do ?odzi, W?oc?awka, ??czycy, Oporowa i Uniejowa. W programie operetka J. Straussa "Noc w Wenecji"
W dniach 3-5 pa?dziernika zapraszamy na wycieczk? do ?odzi. . Koszt wycieczki ok. 250 z? od osoby. Wp?aty zaliczki min. 50... [więcej]


2017.09.30 Rajd - Po z?oty Li?? Jesieni
Starosta Dzia?dowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dzia?dowie i Lidzbarku Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi Dzia?dowskiej ... [więcej]

2017.09.27 “SPARTAKIAD DLA SENIORA” odb?dzie si? 27 wrze?nia 2017 r. na Orliku przy ul. ?wierkowej. Pocz?tek imprezy godzina 11:00
“SPARTAKIAD DLA SENIORA” odb?dzie si? 27 wrze?nia 2017 r. na Orliku przy ul. ?wierkowej. Pocz?tek imprezy godzina 11:00 Zapraszamy seniorów z rodzinami. Jolanta Dzia?ak ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl