Komunikaty Zarządu UTW

2017.05.06 VI Ogó?nopolski Marsz Nordic Walking
6 maja odb?dzie si? V Ogólnopolski Marsz Nordic Walking studentów UTW 2017 na trasie Dzia?dowo-Filice-Dzia?dowo. Zbiórka uczestników o godz. 10,45 przy ul. Przemys?owej/Olszty?skiej k.... [więcej]

2017.05.06 Y Ogólnopolski Marsz Nordic Walking
6 maja odb?dzie si? V Ogólnopolski Marsz Nordic Walking studentów UTW 2017. Osoby zainteresowane udzia?em w marszu oraz otrzymaniem certyfikatu i pamiatkowej przypinki proszone... [więcej]


2017.05.04 Sptkanie DKK
4 maja o godz. 16,30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odb?dzie si? kolejne spotkanie DKK. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? El?biety Zakrzewskiej, Obrazki dzia?dowskie. ... [więcej]

2017.04.27 W biurze UTW przy Pl. Biedrawy 1, prowadzimy akcj? nieodp?atnego wype?niania PIT - ów za rok 2016
Ju? tylko w czwartek 27 kwietnia w godz.10 - 13 w biurze UTW przy Pl. Biedrawy 1, prowadzimy akcj? nieodp?atnego wype?niania PIT -... [więcej]


2017.04.25 25 kwietnia - Wycieczka do Warszawy - po raz kolejny teatr Komedia
Z uwagi na du?e zainteresowanie wycieczk? organizujemy ponowny wyjazd do Warszawy w dniu 25 kwietnia 2017 r. . W programie zwiedzanie Zamku Królewskiego oraz spektakl... [więcej]

2017.04.24 Klub Mi?osników Opery i operetki zaprasza na musical" Jesus Christ Superstar"
Klub Mi?o?ników Opery i operetki zaprasza 24 kwietni o godz 10,00 do MDK przy ul Wolnosci 64 ma?ej sali widowiskowej na wydarzenie artystyczne. B?dziemy wy?wietlac musical "Jesus Christ Superstar"Roberta... [więcej]


2017.04.23 23 czerwca organizujemy wyjazd do Bydgoszczy
23 czerwca organizujemy wyjazd do Bydgoszczy na uroczyste zako?czenie roku akademickiego naszej uczelni patronackiej WSG. W programie ponadto: zwiedzanie miasta, rejs tramwajem wodnym, obiad... [więcej]

2017.04.10 UWAGA!!! - Spotkanie uczestników wyjazdu na Dolny ?l?sk i do Drezna
qw dniu 10 kwietnia po wyk?adzie o godz 10 w auli CKU przy ul Polnej 11 a w Dzia?dowie odbedzie si? spotkanie uczestników wyje?d?aj?cych na wycieczk? na Dolny ?l?sk... [więcej]


2017.04.10 Wyk?ad dr Jolanty Szwalbe z ?odzi pt: NIE STARZEJE SI? TEN, KTO UMIE CIESZY? SI? ?YCIEM
W dniu 10 kwietnia o godz 10,00 zapraszamy do auli CKU przy ul Polnej 11a na wyk?ad dr Jolanty Szwa?be pt: NIE STARZEJE SI? TEN, KTO UMIE CIESZY? SI?... [więcej]

2017.04.05 Akcja nieodp?atnego wype?niania PIT 37 za rok 2016 Zapraszamy
Uwaga: w okresie do ko?ca kwietnia br w ka?dy czwartek w godz od 10 do 13 tej w biurze UTW przy Placu Biedrawy 1, prowadzimy akcj? nieodp?atnego wype?niania PITów za... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl