Komunikaty Zarządu UTW

2012.12.10 Wyk?ad dr Teresy Malec -" ?atwiej razem - dzia?ania na rzecz integracji miedzypokoleniowej."
10.grudnia w auli CKU na ul Polnej o godz 10,00 odb?dzie si? Wyk?ad dr Teresy Malec Prezesa Fundacji ?atwiej Razem -" ?atwiej razem - dzia?ania na rzecz integracji miedzy pokoleniowej."... [więcej]

2012.12.07 1 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
1. Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. Wyjazdy 7 i 21 grudnia z parkingu przy zamku. ... [więcej]


2012.12.06 DKK - Spotkania Klubowe i autorskie
Kolejne spotkanie DKK odb?dzie si? 6 grudnia o godz. 17,00 w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Jerzego Pilcha ” Marsz Polonia” ... [więcej]

2012.12.05 Wieczór poetycki
Witold Ostrowski, Dzia?dowska Ku?nia S?owa i Miejski Dom Kultury zapraszaj? 5 grudnia o godz. 17.30 do MDK na wieczór poetycki „Poezja ma g?os”.... [więcej]


2012.11.29 Zabawa Andrzejkowa w restauracji Wkra
Organizujemy tradycyjna zabaw? andrzejkow? w restauracji Wkra. Zapisy i przedp?aty w wysoko?ci 31z? przyjmuje kol Henryk ?wi?tkowski i cz?onkowie Zarz?du w czasie dy?urów czwartkowych. Zapraszamy ... [więcej]

2012.11.27 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki.W programie - musical "Deszczowa piosenka".
Spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki w dniu 27.11 o godz 9,00 w ma?ej sali MDK. W programie - musical "Deszczowa piosenka". Zapraszamy ... [więcej]


2012.11.24 Wycieczka do Czech,Wiednia i Budapesztu - Pierwsze?stwo dla osób niepe?nosprawnych
Zarz?d UTW informuje ?e w dniach 3 do 7 wrzesnia 2013r organizuje 5 dniow? wycieczk? do Czech, Austrii i Wegier. W programie m.innymi: pobyt na basenach termalnych w... [więcej]

2012.11.23 1 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
1. Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. Wyjazdy 23 listopada oraz 7 i 21 grudnia z parkingu przy zamku. ... [więcej]


2012.11.18 Przypomnienie o koniecznio?ci op?aty sk?adek
Przypominam s?uchaczom o obowi?zku uregulowania sk?adki za I semestr roku 2012/2013 oraz zaleg?o?ci za poprzedni rok akademicki. Wp?aty mo?na dokonywa? w biurze podczas dy?urów lub na konto UTW. ... [więcej]

2012.11.18 Zapisy na zajecia taneczne zumby
Przyjmujemy zapisy na zumb? - taniec z po??czeniem rytmów latynoameryka?skich i fitness. Zaj?cia b?d? odbywa?y si? 2 razy w tygodniu we... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl