Komunikaty Zarządu UTW

2012.06.12 Spektakl teatralny „Igraszki z diab?em”
12 czerwca o godz. 11.00 zapraszamy do MDK na spektakl teatralny „Igraszki z diab?em”. Wst?p wolny ... [więcej]

2012.06.11 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera "Aida" Giuseppe Verdiego
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na ostatnie w roku akademickim 2011/2012 spotkanie Klubu. W programie opere Giuseppe Verdiego "Aida". ... [więcej]


2012.06.08 1. Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen 8 i 22 czerwca.
1. Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen 8 i 22 czerwca. ... [więcej]

2012.06.03 Pilne!!
Uwaga Pilne! Mamy jeszcze 2 wolne miejsca na wycieczk? do Kotliny K?odzkiej w dniach 10-17 czerwca. Kierownicy i opiekunowie sekcji proszeni s? o z?o?enie sprawozda? za II semestr... [więcej]


2012.05.29 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Operetka "Car i Cie?la" A. Lortzinga
29.05 o godz 9,00 w ma?ej sali kameralnej odbedzie si? kolejne potkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera "Car i Cie?la" A. Lortzinga. Zapraszamy. ... [więcej]

2012.05.14 Wyk?ad mgr ?ukasza Krzy?aka - Rehabiltacja ruchowa kr?gos?upa.
Wyk?ad mgr ?ukasza Krzy?aka - „Rehabilitacja ruchowa kr?gos?upa." w auli CKU o godz 10,00 ... [więcej]


2012.05.08 Wyjazd do Opery Ba?tyckiej i turystycznie do Trójmiasta
W dniu 8 maja zapraszamy na wycieczk? do Gdyni i Gda?ska Oliwy oraz Opery Ba?tyckiej na „Czarodziejski flet” W. A. Mozarta. Koszt 100 z?... [więcej]

2012.04.27 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen - wyjazd do M?awy w dniu 27 kwietnia.
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen - wyjazd do M?awy w dniu 30 marca oraz 13 i 27 kwietnia. ... [więcej]


2012.04.24 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera "Cyrulik Sewilski" Gioachomo Pucciniego
Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki w dniu 24 kwietnia o godz 9,00 w ma?ej sali widowiskowej MDK - w programie Opera "Cyrulik Sewilski" Gioachomo Pucciniego. Zapraszamy. ... [więcej]

2012.04.20 Wycieczka w Góry ?wietokrzyskie. Prosba o uzupe?nienie wp?at.
Uczestników wycieczki w Góry ?wi?tokrzyskie prosimy o uzupe?nienie wp?at najpó?niej do 30 kwietnia. Wp?aty przyjmuj? Kol. Jerzy D?browski i Kol. Jerzy Giezek oraz... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl