Komunikaty Zarządu UTW

2016.04.26 Zapraszamy na na wyk?ad pt: Te rzeczy”, czyli dawni Polacy o mi?o?ci, erotyce i sprawach intymnych" który wyg?osi dr hab. Iwona Maciejewska z Instytu Filologii Polskiej UWM
W dniu 26 kwietnia o godz 10,00 zapraszamy do auli CKU przy ul Polnej 11a na na wyk?ad pt: Te rzeczy”, czyli dawni Polacy o mi?o?ci, erotyce i sprawach intymnych"... [więcej]

2016.04.25 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na spektakl operowy "Aida" G Verdiego
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na spektakl operowy "Aida" G Verdiego w dniu 25.04.2016 o godz 10,00 do sali widowiskowej Domu Kultury przy ul Wolno?ci . Spotkanie otwarte.... [więcej]


2016.04.20 Sekcja Fotograficzna zaprasza.
Zapraszam uczestników sekcji fotograficznej do udzia?u w zaj?ciach dnia 20 kwietnia na godz. 12.00. Miejsce spotkania - salka konferencyjna nowego domu kultury przy ul Wolno?ci Prosz? zabra? ze sob?... [więcej]

2016.04.20 Wst?pne zapisy na wycieczk? promem do Szwecji
Przyjmujemy wst?pne zapisy na wycieczk? do promem do Szwecji w dniach 25 -27 wrze?nia. W programie zwiedzanie Karlskrony i Kalmaru - wycieczka ca?odniowa autokarem po Szwecji oraz... [więcej]


2016.04.18 Sekcja rowerowa zaprasza na pierwsz? p[rzeja?d?k?.
18 kwietnia sekcja rowerowa zaprasza na pierwsz? przeja?d?k?. Zbiórka uczestników o godz. 16,00 na ul.Przemys?owej k/dawnego basenu. ... [więcej]

2016.04.17 Wiosenny rajd pieszy po?aczony z poszukiwaniem skarbów
17 kwietnia zapraszam na wiosenny rajd pieszy Nordic-Walking po??czony z poszukiwaniem „skarbów” - geocaching w Malinowie. Zbiórka o godz. 14,00 przy mostku na Kanale... [więcej]


2016.04.12 Wyk?ad pt : Spacer po wybranych ogrodach Anglii" wyg?osi Prof dr hab Czes?aw HO?DYNSKI Katedra Botaniki i Ochr Przyr. UWM
W dniu 12 kwietnia o godz 10 zapraszamy do auli CKU na ul Polnej 11a na wyk?ad pt" Spacer po wybranych ogrodach Anglii" który wyg?osi prof dr hab ... [więcej]

2016.04.11 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na spektakl na operetkowy pt: ""HMS Pinafore"
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 11 kwietnia 2016 r o godz 10,00 do ma?ej sali widowiskowej w MDK przy ul Wolno?ci na spektakl na operetkowy pt: ""HMS... [więcej]


2016.04.10 Zapisy na IV Ogólnopolski Marsz Nordic Walking studentów UTW
Marian Odachowski przyjmuje zapisy na IV Ogólnopolski Marsz Nordic Walking studentów UTW, który odb?dzie si? 7 maja. ... [więcej]

2016.04.08 ZAPROSZENIE
W ramach projektu Sejm Dzieci i M?dzie?y uczniowie wraz z dyrekcj? Zespo?u Szkól nr 1 w Dzia?dowie maj? zaszczyt zaprosi? cz?onków ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl