Komunikaty Zarządu UTW

2011.06.06 Wyk?ad dr Marii Dobkowskiej z WSIiE TWP pt: ";Psychologia prze?omu ?ycia"
Wyk?ad r. dr Marii Dobkowskej z WSIiE TWP w Olsztynie nt:„Psychologia prze?omu ?ycia” o godz. 10,00 w aulii CKU przy ul Polnej w Dzia?dowie ... [więcej]

2011.05.31 Spotkanie Klubu Mi?osników Opery
W dniu 31.05 o godz 10,00 w sal Nr 12 w CKU na ul Polnej 11a,odb?dzie si? ostatnie w tym roku akademickim spotkanie Klubu mi?o?ników Opery i operetki.W programie opera... [więcej]


2011.05.23 Wycieczka na trasie Kazimierz - Lublin -Sandomierz
Sekcja Krajoznawczo – Turystyczna zaprasza na wycieczk? w dniach 23-26 maja na trasie Kazimierz – Lublin – Sandomierz. Koszt ok. 350 z? od... [więcej]

2011.05.10 Prof dr hab Aleksander ?uczak - Warszawa - Wyk?ad i prezentacja ksi?zki: “Dekada polskich przemian – Studium w?adzy i opozycji”
Godz 10,00 w aulii CKU przy ul. Polnej - Wyk?ad i prezentacja najnowszej ksia?ki - Prof dr hab Aleksander ?uczak - Warszawa .Wyk?ad nosi tytu?: “Dekada polskich przemian –... [więcej]


2011.04.18 Spotanie Klubu Mi?osników Teatru,Opery i Operetki
O godz 11.00 w sali Nr 12 CKU przy ul Polnej 11 odbedzie si? kolejne spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki. S?owo wst?ppne do cz?onków Klubu wyg?osi Dyrektor Pa?stwowej Szko?y... [więcej]

2011.04.15 Spotkanie autorskie z Edwardem Cyfusem.
5. 15 kwietnia o godz. 17.00 w Pa?stwowej Szkole Muzycznej odb?dzie si? spotkanie autorskie z Edwardem Cyfusem. ... [więcej]


2011.04.11 Kolejny wyk?ad z cyklu "Szko?a Cukrzycy"
4. 11kwietnia o godz. 10.00 w auli DCKU ul. Polna 11A lekarz Arkadiusz Smolicz przedstawi wyk?ad z cyklu Szko?a cukrzycy cz.IV ... [więcej]

2011.04.05 Wyk?ad prof. dr hab. Wies?awa Olkowska ";Nowoczesne zarz?dzanie inwestycjami rzeczowymi w biznesie”
Godz 10,00 w Auli CKU przy ul. Polnej wyg?osi wyk?ad prof. dr hab. Wies?awy Olkowskiej z WSI i E TWP we Olsztynie pt: „Nowoczesne zarz?dzanie inwestycjami rzeczowymi w biznesie”... [więcej]


2011.03.29 Wyjazd do Teatru Wielkiego w Warszawie na oper? Georgesa Bizeta „Carmen”
W dniu 29 marca 2010 r. planowany jest wyjazd do Teatru Wielkiego w Warszawie na oper? Georgesa Bizeta „Carmen”. Koszt wynosi 100 z? / bilet i przejazd/. ... [więcej]

2011.03.18 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen 18 marca 2011 r.
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen 18 marca 2011 r. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegladzie Chórów UTW
VIII Przeglad Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbyl sie 8 czerwca 2019 roku w ilawskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegladzie nie moglo zabraknac naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Impreza integracyjna organizacji pozarzadowych w Rybnie Impreza integracyjna organizacji pozarzadowych w Rybnie
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl