Komunikaty Zarządu UTW

2014.07.06 2. W biurze PCK mo?na odebra? bezp?atne egzemplarze nowej gazetki „UTW bez granic – Akademia zdrowego seniora”.
2. W biurze PCK mo?na odebra? bezp?atne egzemplarze nowej gazetki „UTW bez granic – Akademia zdrowego seniora”. ... [więcej]

2014.07.06 Rajd pieszy - Tradycja i kultura Dzia?dowszczyzny
Burmistrz Miasta Dzia?dowo i Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi Dzia?dowskiej zapraszaj? na rajd pieszy pod has?em: Tradycja, historia i kultura Dzia?dowszczyzny Rajd odb?dzie si? w... [więcej]


2014.06.20 Wycieczka /pobyt/ do O?rodka „Komandor” w Pogorzelicy.
W dniach 20-27 czerwca 2015 r. planowana jest wycieczka /pobyt/ do O?rodka „Komandor” w Pogorzelicy. Koszt ok. 600 z? od osoby. Informacje i zapisy Marian Odachowski. Obowi?zuje wp?ata... [więcej]

2014.06.16 Uroczyste zako?czenie Roku Akademickiego
Uroczyste zako?czenie roku akademickiego 2013/2014 odb?dzie si? w dniu 16 czerwca o godz. 10,00 w sali widowiskowej MDK. Po uroczysto?ci dla ch?tnych spotkanie integracyjne, które odb?dzie si?... [więcej]


2014.06.12 Spektakl z cyklu Teatr przy stoliku w sali PSM w Dzia?dowie
Burmistrz Miasta Dzia?dowo i Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 12 czerwca o godz. 17,00 do sali koncertowej PSM w Dzia?dowie na spektakl „Blacha i Vrchlicka” z cyklu „Teatr przy stoliku”.... [więcej]

2014.06.12 Wyjazd Chóru "Cantiamo" do I?awy
Wyjazd chóru „Cantiamo” na przegl?d chórów UTW do I?awy nast?pi w dniu 12 czerwca o godz. 7,30 z parkingu przy zamku. ... [więcej]


2014.06.09 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na spektakl operetkowy "Wiede?ska Krew" J.Straussa
2. Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na spektakl operetkowy "Wiede?ska krew" Johanna Straussa 9 czerwca godz 9,00 w sali muzycznej MDK. ... [więcej]

2014.06.05 Dyskusyjny Klub Ksiazki zaprasza
1. Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza swoich cz?onków i sympatyków na spotkanie 5 czerwca o godz. 17,00 w kawiarni ”Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? /zbiór felietonów/ ?p. Wies?awa Hagedornego... [więcej]


2014.06.02 Przypomnienie o obowi?zku uregulowania sk?adek za rok 2014.
Przypominam wszystkim cz?onkom UTW o obowi?zku uregulowania sk?adek za I i II semestr roku akademickiego 2013/2014 ... [więcej]

2014.05.26 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na spektakl baletowy "Córka ?le strze?ona" J.Lanchberry/F Herolda
.Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza wszystkich mieszka?ców Dzia?dowa na spektakl baletowy" Córka ?le strze?ona" J.Lanchberry/ F.Herolda - o godz 9,00 w ma?ej sali widowiskowej Miejskego Domu Kultury. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl