Komunikaty Zarządu UTW

2014.02.08 Przyjmujemy zapisy na wycieczk? na ziemi? lubusk? i do Berlina
. Zapraszamy na wycieczk? na ziemi? lubusk? i do Berlina w dniach 18-22 maja 2014 r. Koszt ok. 550 z? od osoby. Zapisy i informacje Marian Odachowski. I rata /100... [więcej]

2014.02.08 Wycieczka do Paryza i zamków nad Loar?.
Nadal przyjmujemy zapisy ch?tnych na wycieczk?; Pary? i zamki nad Loar? od 9 do 14 wrze?nia 2014 r. Koszt ok 1960 z? od osoby. Zapisy i informacje Antoni Furtak. ... [więcej]


2014.02.06 Dyskusyjny Klub Ksiazki zaprasza
Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza 6 lutego o godz. 17.00 na spotkanie autorskie z Urszul? Dzenis w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy o ksi??ce „Historia mojego ?ycia”. ... [więcej]

2014.01.31 Koncert Ballad Bu?ata Okud?awy
Miejski Dom Kultury oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Zapraszaj? 31 stycznia o godz 18,00 do Miejskiego Domu Kultury ... [więcej]


2014.01.28 zapisy ch?tnych na kurs podstawowy j?zyka angielskiego
Przyjmujemy zapisy ch?tnych na kurs podstawowy j?zyka angielskiego. Kurs b?dzie trwa? 10 m-cy, zaj?cia 2x tygodniowo po 2 godz. lekcyjne. Obowi?zuje udzia? w co... [więcej]

2014.01.27 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Operetka j. Offenbacha "?ycie Paryskie"
Klub Mi?o?ników Teatru, Opery i Operetki zaprasza w dniu 27 stycznia o godz 9,00 do Miejskiego Domu Kultury na operetk? "?ycie Paryskie" J. Offenbacha. Wst?p wolny dla wszystkich mi?o?ników operetki.... [więcej]


2014.01.25 Zapisy ch?tnych na wycieczk? do Pary?a i zamków nad Loar?
Przyjmujemy zapisy ch?tnych na wycieczk?; Pary? i zamki nad Loar? /6 dni/ w dniach 9 do 14 wrze?nia 2014 r. Koszt ok 1960z? od osoby. Zapisy w ka?dy czwartek podczas... [więcej]

2014.01.20 Zapisy na kursy jezykowe i wyjazd na basen
W biurze UTW przyjmujemy zapisy na wyjazdy do M?awy na basen oraz lektorat j?zyka niemieckiego i angielskiego dla pocz?tkuj?cych. ... [więcej]


2014.01.20 Koncert walentynkowy w Filharmonii
14 lutego zapraszamy na Koncert Walentynkowy; „Berlin, Broadway, Hollywood” do Filharmonii Warmi?sko-Mazurskiej w Olsztynie. Wyjazd nast?pi o godz. 17,00 z parkingu przy zamku. Zapisy /cena 70 z?/ i... [więcej]

2014.01.15 Wyjazd do Teatru Komedia na musical "Zorro".
3. W dniu 15 stycznia zapraszamy do Teatru Komedia na musical „Zorro”. Wyjazd nast?pi o godz. 13.00 z parkingu przy zamku. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl