Komunikaty Zarządu UTW

2013.06.10 Do Kierowników Sekcji i cz?onków UTW
Przypominam kierownikom sekcji o dostarczeniu sprawozda? do 10 czerwca. Cz?onkom UTW przypominam o obowi?zku uregulowania zaleg?o?ci oraz ... [więcej]

2013.06.10 Spotkanie wyjezdzajacych do Wiednia 17 czerwca o godz 11,00
Spotkanie organizacyjne uczestników wycieczki do Wiednia i Budapesztu w dniu 17 czerwca o godz 11,00 w sali konferencyjnej Urz?du Miasta na zamku. W tym dniu b?d? te? przyjmowane ostatnie wp?aty... [więcej]


2013.06.10 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera Giacomo Pucciniego "Cyganeria"
Klub Mi?o?ników Teatru Opery i Operetki zaprasza 10 czerwca o godz. 9,00 na oper? Giacomo Pucciniego „Cyganeria”. Spotkanie w ma?ej sali widowiskowej MDK. ... [więcej]

2013.06.06 Wyjad Chóru "Cantiamo" do I?awy
W dniu 6 czerwca o godz. 8,30 nast?pi wyjazd chóru „Cantiamo” na przegl?d chórów UTW do I?awy. Zbiórka na parkingu przy zamku. ... [więcej]


2013.06.05 Promocja ksi??ki " Mazurski ?piewnik regionalny" w sali konferencyjnej Urz?du Miasta
W dniu 5 czerwca o godz. 17,00 odb?dzie si? promocja ksi??ki „Mazurski ?piewnik Regionalny” oraz promocyjny kiermasz wydawnictw Oficyny Wydawniczej „Retman” Waldemara Mierzwy. ... [więcej]

2013.06.04 Spotkanie DKK odb?dzie si? 6 czerwca o godz.16,00 w „Dolce Vita”.
2. Spotkanie DKK odb?dzie si? 4 czerwca o godz.17,00 w „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy o ksi??ce Kristan Hawkins „Kapelusze doni Nicanory” oraz ksi??kach Katarzyny Enerlich i Marty Fox. ... [więcej]


2013.05.30 W czerwcu wyjazdy Sekcji P?ywackiej „Delfin” na basen w M?awie zostaj? zawieszone.
W czerwcu wyjazdy Sekcji P?ywackiej „Delfin” na basen w M?awie zostaj? zawieszone. ... [więcej]

2013.05.30 W dniu 30 maja biuro UTW b?dzie nieczynne.
W dniu 30 maja biuro UTW b?dzie nieczynne. ... [więcej]


2013.05.27 Przypomnienie o obowi?zku uregulowania zaleg?o?ci
Przypominam o obowi?zku uregulowania zaleg?o?ci oraz bie??cego regulowania sk?adek cz?onkowskich. ... [więcej]

2013.05.27 Kierownicy sekcji proszeni s? o dostarczenie sprawozda? do 10 czerwca.
Kierownicy sekcji proszeni s? o dostarczenie sprawozda? do 10 czerwca. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl