Komunikaty Zarządu UTW

2013.05.16 Spotkanie DKK odb?dzie si? 16 maja o godz.16,00 w „Dolce Vita”.
Spotkanie DKK odb?dzie si? 16 maja o godz.16,00 w „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy o ksi??ce Ingeborg Jacobs „Wilcze dziecko”. ... [więcej]

2013.05.13 W dniu 13 maja o godz. 10,00 odb?dzie si? wyk?ad Franciszka Skibickiego
W dniu 13 maja o godz. 10,00 odb?dzie si? wyk?ad Franciszka Skibickiego „Historia dzia?dowskiego zamku. Okres upadku”. [/]UWAGA! Wyk?ad odb?dzie si? w sali konferencyjnej Urz?du Miasta... [więcej]


2013.05.06 Ostatnie wolne miejsca na wycieczk? do Wiednia 3-7 wrze?nia dla s?uchaczy z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci
Informujemy, ?e s? wolne miejsca na wycieczk? do Wiednia 3-7 wrze?nia dla s?uchaczy z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci. Zapisy i informacje: Kol. Wies?awa Chojnacka oraz cz?onkowie... [więcej]

2013.05.06 Wyjazd uczestników wycieczki na Roztocze nast?pi w dniu 6 maja o godz. 8,00
Wyjazd uczestników wycieczki na Roztocze nast?pi w dniu 6 maja o godz. 8,00 z dworca PKS i o godz. 8,10 z przystanku przy zamku. Prosz? pami?ta? o zabraniu... [więcej]


2013.05.02 Komunikaty Prezesa Zarz?du
W dniu 2 maja biuro UTW b?dzie nieczynne. W maju wyjazdy Sekcji P?ywackiej „Delfin” na basen w M?awie zostaj? zawieszone. Przypominam o... [więcej]

2013.04.26 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
Wyjazd na basen w M?awie 26 kwietnia. ... [więcej]


2013.04.22 W dniu 22 kwietnia o godz. 9,00 w ma?ej sali widowiskowej MDK odb?dzie si? kolejne Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera"Nieszpory syculijskie" Giuseppe Verdiego. Zapraszamy
w dniu 22.04 o godz 9,00 w ma?ej sali widowiskowej MDK obedzie sie kolejne spotkania Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera"Nieszpory syculijskie" Giuseppe Verdiego. Zapraszamy. ... [więcej]

2013.04.19 Festiwal im Jana Kiepury w Olsztynie -19.kwietnia
1. Zarz?d UTW planuje zorganizowa? wyjazd na Europejski Festiwal im. Jana Kiepury, który odb?dzie si? 19 kwietnia o godz. 19.00 w Hali Uranii w Olsztynie. W programie najpi?kniejsze arie operowe,... [więcej]


2013.04.15 Wyk?ad pt "Ogrody ?wiata od wieków po czasy dzisiejsze"
15 kwietnia, o godz. 10,00 , w DCKU przy ul.Polnej - zapraszamy na wyk?ad z historii sztuki ogrodniczej od czasów p.n.e. do czasów wspó?czesnych ,po??czony z prezentacja zdj?? z najpi?kniejszych... [więcej]

2013.04.12 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
Wyjazdy na basen w M?awie planowane s? w dniu 12 i 26 kwietnia. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl