Komunikaty Zarządu UTW

2013.10.03 Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza
1. Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza swoich cz?onków i sympatyków w dniu 3 pa?dziernika o godz. 17,00 do kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Frederique Deghelt „Babunia” ... [więcej]

2013.09.03 Wyjazd do Wiednia i Budapesztu - Przydzia? miejsc.
Uwaga: Wykaz przydzielonych miejsc w autokarze do Wiednia znajduje si? wza?aczniku do Zak?adki: Wa?ne wydarzenia ... [więcej]


2013.09.03 Wyjazd do Wiednia i Budapesztu
Uczestników wyjazdu do Czech, Wiednia i Budapesztu informuj? ze wyjazd nast?pi w dniu 3 wrze?nia o godz 4,30 z parkingu pod zamkiem. Wyje?d?aj?cy proszeni s? o przybycie do godz 4,20... [więcej]

2013.08.16 Sp?yw Kajakowy po Welu i Dzia?dówce
Sekcja Krajoznawcza zaprasza 16 - 17 sierpnia / pi?tek - sobota/ na sp?yw kajakowy po Welu oraz Dzia?dówce. Koszt ok. 50 PLN od osoby. Pocz?tek sp?ywu 16 sierpnia o godz.... [więcej]


2013.08.14 Zwiedzanie zamku z przewodnikiem
Sekcja Krajoznawczo-Turystyczna zaprasza 14 sierpnia /?roda/ na zwiedzanie zamku z przewodnikiem. Zbiórka uczestników o godz. 14,30 na dziedzi?cu zamku. ... [więcej]

2013.08.12 Rajd rowerowy wokó? Dzia?dowa
ekcja Krajoznawczo-Turystyczna zaprasza na 12 sierpnia /poniedzia?ek/ na rajd rowerowy wokó? Dzia?dowa szlakiem dzia?dowskiego jeziora: Kisiny– Brodowo– Chorap–Sarnowo -Malinowo. Zbiórka uczestników o godz. 9,00 na pocz?tku starej drogi do Kisin.... [więcej]


2013.08.11 Sekcja Krajoznawczo-Turystyczna zaprasza na Rajd pieszy
Sekcja Krajoznawczo-Turystyczna UTW w Dzia?dowie zaprasza 11 sierpnia /niedziela/ na rajd pieszy na trasie: Dzia?dowo – Kisiny - Kurki – Ksi??y Dwór - ok.... [więcej]

2013.08.10 Wyjazd na Festiwal Kresowy w Mragowie
Wyjazd na koncert galowy Festiwalu Kresowego w Mr?gowie nast?pi 10 sierpnia o godz. 13,00 z parkingu przy zamku. ... [więcej]


2013.08.10 Zapraszamy na koncert galowy Festiwalu Kresowego w Mragowie
Zapraszamy na koncert galowy Festiwalu Kresowego, który odb?dzie si? 10 sierpnia w Mr?gowie. Koszt biletów i transportu wynosi 70 z? od osoby. Zapisy i wp?aty do 13 maja /ostateczny termin/... [więcej]

2013.08.09 II Wieczór piosenki biesiadnej.
9 sierpnia zapraszamy na II wieczór piosenki biesiadnej, który poprzedzi recital Andrzeja Ska?y. Biesiada odb?dzie si? w Parku Jana Paw?a II przy fontannie. Pocz?tek... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl