Komunikaty Zarządu UTW

2013.01.15 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki w dniu 15.01.2013 o godz 9,00
Spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki w dniu 15.01.2013 o godz 9,00 w ma?ej sali MDK. W programie - opera Gaetano Donizettiego "?ucja z Lammermour". Zapraszamy ... [więcej]

2013.01.14 Wyk?ad dr Ewy Gutowskiej
14 stycznia o godz.10,00 w auli D CKU odb?dzie si? wyk?ad dr Ewy Gutowskiej /Warmi?sko-Mazurskie Stowarzyszenie Mediatorów Dyplomowanych „Pactum”/ na temat „Alternatywne metody rozwi?zywania sporów "... [więcej]


2013.01.13 Wyk?ad Prof dr hab. Zbigniewa Szwejkowskiego z UWM w Olsztynie
Zapraszamy na wyk?ad prof dr hab Zbigniewa Szwejkowskiego pt. :Zrównowa?ony rozwój szans? przetrwania wspó?czesnej cywilizacji." Wyk?ad odb?dzie si? w auli CKU przy ul Polnej 11 a o... [więcej]

2013.01.13 WO?P
W niedziel?, 13 stycznia, zagra po raz 21 Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy. Tyma razem tak?e dla Seniorów.Pieni?dze zebrane w 21 .Finale zostan? podzielone. Po?owa na wsparcie terapii noworodków i niemowlaków,... [więcej]


2013.01.10 DKK - Spotkania Klubowe i autorskie
2. Kolejne spotkanie DKK odb?dzie si? 10 stycznia o godz. 17,00 w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Tracy Chevalier ”Dziewczyna z per?? ” ... [więcej]

2013.01.08 Wycieczka na Roztocze i do Lwowa
W II po?owie maja planujemy 5 cio dniow? wycieczk? na Roztocze. W programie jest wycieczka do Lwowa. Osoby zainteresowane wyjazdem proszone s? o wyrobienie... [więcej]


2013.01.08 Zapisy na lektoraty j?zykowe i kurs komputerowy
Przyjmujemy zapisy na lektorat j?zyka rosyjskiego, angielskiego i niemieckiego dla pocz?tkuj?cych oraz kurs komputerowy I stopnia. ... [więcej]

2013.01.04 1 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
1. Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. Wyjazdy 4 i 18 stycznia z parkingu przy zamku. ... [więcej]


2013.01.03 Wycieczka do Czech,Wiednia i Budapesztu - Pierwsze?stwo dla osób niepe?nosprawnych
Zarz?d UTW informuje ?e w dniach 3 do 7 wrzesnia 2013r organizuje 5 dniow? wycieczk? do Czech, Austrii i Wegier. W programie m.innymi: pobyt na basenach termalnych w... [więcej]

2012.12.31 Zabawa Sylwestrowa
Hotel Welski w Ciborzu zaprasza na niepowtarzaln? zabaw? sylwestrow?, któr? umili Piotr Komoszy?ski. Zaproszenie kierowane jest tak?e do singli. Menu i pe?na oferta na... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl