Komunikaty Zarządu UTW

2013.01.08 Zapisy na lektoraty j?zykowe i kurs komputerowy
Przyjmujemy zapisy na lektorat j?zyka rosyjskiego, angielskiego i niemieckiego dla pocz?tkuj?cych oraz kurs komputerowy I stopnia. ... [więcej]

2013.01.04 1 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
1. Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. Wyjazdy 4 i 18 stycznia z parkingu przy zamku. ... [więcej]


2013.01.03 Wycieczka do Czech,Wiednia i Budapesztu - Pierwsze?stwo dla osób niepe?nosprawnych
Zarz?d UTW informuje ?e w dniach 3 do 7 wrzesnia 2013r organizuje 5 dniow? wycieczk? do Czech, Austrii i Wegier. W programie m.innymi: pobyt na basenach termalnych w... [więcej]

2012.12.31 Zabawa Sylwestrowa
Hotel Welski w Ciborzu zaprasza na niepowtarzaln? zabaw? sylwestrow?, któr? umili Piotr Komoszy?ski. Zaproszenie kierowane jest tak?e do singli. Menu i pe?na oferta na... [więcej]


2012.12.21 1 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
1. Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. Wyjazd 21 grudnia z parkingu przy zamku. ... [więcej]

2012.12.19 Zyczenia ?wi?teczno-noworoczne.
Wszystkim s?uchaczom i sympatykom UTW sk?adam serdeczne ?yczenia ?wi?teczne i noworoczne. ... [więcej]


2012.12.10 Wyk?ad dr Teresy Malec -" ?atwiej razem - dzia?ania na rzecz integracji miedzypokoleniowej."
10.grudnia w auli CKU na ul Polnej o godz 10,00 odb?dzie si? Wyk?ad dr Teresy Malec Prezesa Fundacji ?atwiej Razem -" ?atwiej razem - dzia?ania na rzecz integracji miedzy pokoleniowej."... [więcej]

2012.12.07 1 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
1. Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. Wyjazdy 7 i 21 grudnia z parkingu przy zamku. ... [więcej]


2012.12.06 DKK - Spotkania Klubowe i autorskie
Kolejne spotkanie DKK odb?dzie si? 6 grudnia o godz. 17,00 w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Jerzego Pilcha ” Marsz Polonia” ... [więcej]

2012.12.05 Wieczór poetycki
Witold Ostrowski, Dzia?dowska Ku?nia S?owa i Miejski Dom Kultury zapraszaj? 5 grudnia o godz. 17.30 do MDK na wieczór poetycki „Poezja ma g?os”.... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl